Les reaccions quimiques

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,77 KB

Una reaccio exotermica es aquella que va acompanyada d'un alliberament de calor al medi.
Una reaccio
endotermica es aquella que va acompanyada d'una absorció de calor del medi.
El
calor de reaaccio es la quantitat de calor absorvida o despresa durant una reaccio quiemica.
Les reaccions de
sintesi son akelles en les quals es forma una substancia a partir de dos o mes reactius senzills. A+B=C
Les reaccions de
descomposició son aquelles en les quals una substància es trenca per formar d'altres mes senzilles. C=A+B
Una reaccio de
desplaçament quan un element reemplaça a un altre element del compost, que queda lliure i es forma un nou compost: A+BC=AC+B
Zn+2 HCl = ZnCl+H
Reaccions de
doble desplaçament: AB+CD=AD+CB
Una reaccio de combustio necessita oxigen i un combustible., es fortament exotermicai quan el mcombustible es un compost del carboni sempre s'obte com a producte de la reacció carboni i aigua.
L es reaccions de neutralització s on aquelles en les que intervenen àcids i bases.


Un proces d'oxidació e s quan una substancia cedeix electrons a una altra substancia que els guanya.
un
proces de reduccio e s aquell en que una substancia capta electrons d'una altra substancia que els perd.
Propietats dels acids:
Sabor agre
Solubles en aigua
Condueixen el corrent electric
Reaccionen amb metells devant una sal i hidrogen
reaccionen amb bases per neutralitzarles.

Propietats de les bases:
Gust amargant
Solubles en h2o
condueixen el corrent electric
tenen un tacte oliós
reaccionen amb els acids

El PH e s una escala del 0 al 14
ph< 7 = substància àcida
ph=7 = Substància neutra
Ph> 7= substancia basica

Entradas relacionadas: