Les paraules habilitades

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Matemáticas

Escrito el en español con un tamaño de 1,78 KB

Una entrevista: es un genere periodistic dialogat que recull les preguntes d´un periodista (entrevistador) i les respostes o declaracions d´una persona (entrevistat) que aporta informacio i opinions d´interes particular en un camp determinat.-finalitat-informatives-psicologiques-canal-orals-escrites-informals-col·loquial-estandard ect...
Els pronoms: son paraules que poden substituir un sintagma nominal i fer, per tant, les mateixes funcions estan els pronoms personals y els pronoms forts.
L´accentuacio grafica: accentuar es pronunciar una part d´una parauls amb mes intesitat.


La composicio: consisteix a unir dues paraules per a crear-ne una de nova. La composicio es pot fer unint diferents categories gramaticals.
Les paraules habilitades: l´habilitacio consisteix a usar una paraula determinada dins l´oracio amb una categoria gramatical diferet de la que li es propia.
L´accentuacio: quan parlem, articulem els colps de veu en unitats foniques que anomenem sil·labes. Les paraules poden ser monosil·labes i polisil·labes

Entradas relacionadas: