Les grafies j/g i tj/tg:j

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Derecho

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,21 KB

Les grafies j/g i tj/tg:
J:
davant a, o, u.
G: davant de e, i
Els grups -jecc- i -ject-, les formes del verb jeure, món bíblic.
Les grafies x/ix i tx/ig:
X:
a principi de mot, darrere de consonant, darrere i, darrere el diftong -au-.
IX: darrere de les vocals a, e, o, u
TX: a principi de paraula i enmig de mot, a final de paraula quan el derivat es faci amb tx.
IG: A final de paraula quan el derivat es faci amb j/g.
Sintagma adjectival: Grup de paraules ordenades entorn l’adjectiu que fa el nucli (Det) + Adj + (CAdj)
Sintagma adverbial: Grup de paraules ordenades entorn l’adverbi que fa nucli (Det) + Adv.
Narrativa històrica: obra en prosa amb un testimoni extern que explica fets reals. Llibre de viatges i biògrafia.


Novel·les: Amorosa, aventures, ciència ficció, intriga, història, humorística, misrei i social.
Text expositiu: títol, introducció, desenvolupament, gràfics il·lustracions, conclusions i fonts d’informació.
P/b, t/d, c/g:
Quan acaba en vocal tònica i una consonant escrivim p,t,c.
Quan acaba en vocal àtona o bé amb dues consonants ens ho indica la forma femenina o els derivats del mot.
Escrivim b amb els prefixos ab-, ob-, sub- i amb p el prefix cap-
Escrivim d el prefix ad- i amb t molts.
Sintagma verbal: és un conjunt de mots organitzats enotorn d’un nucli, que és el verb V (+ complements).

Entradas relacionadas: