L'energia de la terra

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,02 KB

 
1.A.L’energia interna de la Terra és l’energia geotèrmica, q prové de dues fonts :
· La calor residual:
Calor que ve de l’interior terrestre i es conserva després del procés de refredament que va tenir lloc un cop el planeta va estar format.
Hi ha un gradient geotèrmic (augment de la temperatura de 1 ºC per cada 33 m de profunditat) Només es manté durant els primers quilòmetres.
· L’energia atòmica:
En algunes zones de l’escorça terrestre formades principalment per roques granítiques, s’hi acumula gran quantitat d’elements radioactius (Urani). Aquests elements passen un procés de fissió nuclear que consisteix en la divisió en dos àtoms del nucli atòmic de l’urani quan impacta amb un neutró. Com a resultat d’aquesta ruptura, es formen dos àtoms distints més petits (Criptó i Bari) i s’allibera una gran quantitat d’energia. Es desprenen neutrons que produiran nous xocs i així es produirà una reacció en cadena.
En aquest tipus de reaccions s’allibera una quantitat d’energia tan gran, que és capaç de fondre roques i transformar-les en magma .


1.B. Conseqüències de l’energia geotèrmica:
L’energia geotèrmica produeix els processos geològics interns, que donen lloc a la formació de volcans i terratrèmols, a l’elevació, el plegament i el trencament del terreny i al desplaçament dels continents.
Les erupcions volcàniques i els terratrèmols són la conseqüència natural dels processos geològics interns, a través dels quals la Terra allibera la seva energia.
Les erupcions volcàniques i els terratrèmols són uns episodis més dins del cicle geològic i no es poden evitar, la humanitat ha d’aprendre a protegir-se’n.

Entradas relacionadas: