Lectura y escritura

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,98 KB

 
ETAPA INDIFERENCIADA
Els aprenents reproduixen lacte descriure i alguna de les característiques gràfiques formals, com labsència delements figuratius, la linealitat i la separació dels elements gràfics.Les produccions consistiesen en cercles, pals, ganxos i daltres formes no icòniques. Generalment pensen que el que sescriuen és el nom dels objectes.
ETAPA DIFERENCIADA
Lescriptura se centra més en les característiques específiques del producte i les formes gràfiques sapropen a les lletres convencionals.Sinteressa per les propietats formals del textos escrits duna manera més específica:nombre de caràcters varietat interna externa.Elabora les hipòtesis següents:
a)Hipòtesis de la quantitat mínima, b) hipòtesis de la varietat interna, c) hipòtesis de la varietat externa.
ETAPA CONTROLADA PER LA FRAGMENTACIÓ SIL·LÀBICA DE LA PARAULA
Descobreix que hi ha algun tipus de relació formal entre lescriptura i la pauta sonora. Estableix una relació entre els elements sonors de la paraula i una relació entre aquests i les lletres que els representen.
a)Hipòtesi sil·làbica quantitiva, b) Hipòtesis sil·làbica qualitativa
ETAPA SIL·LABICO-ALFABÈTICA
Linfant comenta a escriure més duna grafia per cada síl·laba. Les produccions daquesta eta es caracteritzen perquè al costat duna paraula escrita quasi convencionalment podem trobar-ne una o part escrita segons la correspondència. El nombre de grafies per cada paraula és inferior al duna escriptura convencional, però laprenent que es troba en aquesta etapa ha escrit més duna lletra per cada síl·laba, ha seleccionat aquells elements sonors més destacats i per tat la paraula està completa segons aquest nivell sil·làbico-alfabètic.


ETAPA ORTOGRÀFICA
Laprenent inicia una estratègia nova i deixa de costat lanàlisi del codi escrit en termes de correspondència estricta amb la tira fònica i aprèn les limitacions i restriccions de lortografia convencial.1)reconeixement de les paraules escrites, que memoritzarà globalment.Aprèn a usar la separació de paraules, Aixa com en els signes de puntuació. 2)Utilitza el seus coneixements com a usuari de la llengua en el reconeixement dels morfemes.

FASE LOGOGRAFEMÀTICA
a)Lectura indiferenciada: linfant espera que lescriptura represente els objectes i els personatges que hi ha al dibuix duna manera equivalent. Pensa que es pot obtenir la mateixa informació tant a partir de la imatge com del text.
b)Lectura diferenciada: linfant pensa que el text conté el nom del que hi ha representat al dibuix.És letapa de letiqueta per exemple si la imatge és un tren al text diu: el tren o el tren corre
FASE ALFABÈTICA
a)Correspondència quantitativa entre la tira fònica i la tira gràfica: quantitat global, quantitat per segments, correspondència segons lordre.
b)Correspondència entre la tira fònica i la tira gràfica a través díndex. Identificació: correspondència (fonema-grafema), certa autonomia del nou lector
FASE ORTOGRÀFICA
a)els principiants desxifren i lligen globalment paraules conegudes.
b)els experts: lligen globalment i sols algunes paraules desconegudes.

Entradas relacionadas: