Las maquina termicas

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,15 KB

1 LES MÀQUINES TÈRMIQUES han tingut i segueixen tenint una enorme importancia degut en la seva utilitzacio en el mon dels transoprts. La rev.industrial al segle XIX (19) es caractritza per que feian servir màquines de vapor que va representar un gran avans tecnic. Aquestes maquines son les que transformen l’energia térmica en energía mecánica o alinreves.el motor terimc es una maquina motriu que transforma l’energia térmica o el calor en energía mecánica.  Les maquines termiques de combustió externa el combustible en crema fora de la màquina i saprufita el calor despresa per escalfar i vaporitzar el aigua. En canvi les de combustio interna, el combustible es crema en el interior de la maquina. Al seu tirn les maquines alternatives deuen el seu nom al fet que incorporen un èmbol o pistó qe te moviment rectilini alernatiu i un mecanisme de biela-manovella.1.2 màquines tèrmiques de combustio externa: el vaixell , el ferrocarril, i el transport en general van ser una de las aplicasions mes importants de les maquines de vapor. Denis Papin, Thomas Savery, Tomas Newcomen… son noms llegendaris del  s.18 que van lligats a màquines. James Watt posà a punt el 1769, una maquina de vapor segura I efectiva. funcionament:  cosisteix en : la caldera, el cilindre, amb el distribuidor i el regulador. 3. Quines persones van contribuir decisivament al desenvolupament de la màquina de vapor? Denis Papin, Thomas Savery i Thomas Newcomen, però James Watt la va posar a punt.4. Qui la va introduir a Catalunya?Per els metges i investigadors: Francesc Santpontç i Francesc Salvà.5. Quins son els principals elements d’una màquina de vapor? Quina funció tenen?La caldera: produeix vapor, el cilindre: el vapor que produïa la caldera, era conduit fins al cilindre, el distribuïdor:  distribueix el vapor cap un costat i l’altre del cilindre, i el regulador: quan la màquina accelera, la força centrífuga fa girar les boles d’adalt.7. Quina és la diferencia mes significativa entre una maquina de vapor alternativa i una rotativa? Dons que les rotatives produeixen directament el moviment de rotació i la alternativa, no.8. Descriu el funcionament de les turbines de vapor tot distingint entre les turbines d’acció i reacció.Dons les turbines de vapor son maquines rotatives ja que no incorporen cap mecanisme alternatiu com el biela-manovella usat en les maquines alternatives. En canvi en les turbines d’acció i reacció, el vapor produït a la caldera es conduit cap a la turbina on hi ha una carcassa fixa que conté unes toveres que el dirigeixen cap a uns àleps situats a la perifèria d’una roda o rodet giratori, que sota l’impuls de l’enorme pressió del vapor es veu obligat a girar.9. Perquè les turbines de vapor, se les anomena turbines de gas de cicle tancat?Per el fet que el gas , el vapor d’aigua, una vegada abandona la turbina, es condensa i es retorna de nou a la caldera per iniciar novament el procés de manera que circula sempre per un circuit tancat.10. Quines son les aplicacions més importants de les turbines de vapor?11. Descriu els quatre temps que duen a terme en un motor d’encesa per guspira. Indica en cada cas, la posició del pistó.1r temps: admissió, el pistó està a punt d’arribar al PMS.2on temps: compressió, la vàlvula d’admissió es tanca i el pistó desplaçant-se capa la part superior del cilindre comprimeix la mescla d’aire just abans d’arribar al PMS.3r temps: explosió una guspira produïda per la bulga inflama la mescla i provoca l’explosió4rt temps: escapament s’obre la vàlvula d’escapament i surten els gasos gracies al moviment ascendent del pistó12. En que consisteix la injecció electrònica?Consisteix en que hi ha una mena de microprocessador electronic que dosifica la gasolina en funció de la quantitat d’aire i de la velocitat del motor. 13. Què passaria en els motors d’explosió, en general, sense el circuit de refrigeració ? I sense lubrificació?Sense el de refrigeració el motor es calentaria massa, i sense el de lubrificació dons que les peses del motor no girarien be, ja que el lubricant facilita el moviment.14. Com s’anomenen els conductes a través dels quals es duu a terme l’admissió i l’escapament en els motors de dos temps? Per què se’ls anomena de dos temps?S’anomenen espiralls. Perquè són mes lleugers i senzills 15. Perquè en els motors de 2T la gasolina es barreja amb una perita quantitat d’oli? Perquè lubrifica totes les part mòbils del motos per reduir el fragment.16. Quins són els avantatges i inconvenients d’un motor de 2T envers a un de 4T? Els avantatges són que son mes lleugers, senzills i tenen una velocitat de rotació superior, i els inconvenients son la abséncia de vàlvules.17. Quines diferencies mes importants hi ha entre un motor d’encesa per guspira i un d’encesa per compressió?Que en el de guspira, es produeix una guspira i en l’altre per compressió18. Quines son les característiques mes importants dels motors tèrmics de combustió interna? Les turbines són utilitzades bastament en camp de l’aeronàutica però les turbines de gas també són utilitzades en l’accionament d’alternadors per a la producció d’electricitat, i també s’han dut a terme intents per aplicar-les en la propulsió de vehicles automòbils.20. Perquè el motor Wankel és un motor rotatiu?Perquè duu a terme  els mateixos cicles que en un motor Otto, però l’un darrere l’altre en una sola rotació de l’eix motriu.21. Quines son les aplicacions més importants de les turbines de cicle obert? Perquè se les anomena de “cicle obert”? Les turbines de gas de cicle obert són emprades bàsicament en la propulsió d’aeronaus i per la producció d’energia elèctrica. El seu funcionament es basa en l’energia d’uns gasos que passen a gran velocitat pels àleps d’una turbina obligant-la a girar.22. En que es basa el funcionament d’una turbina de gas?El seu funcionament es basa en l’energia d’uns gasos que passen a gran velocitat pels àleps d’una turbina obligant-la a girar.23. Com es produeix l’impuls en un turboreactor?Es duen a terme una admissió d’aire, i desprès es duu a terme una combustió continuada. Els gasos generats a gran velocitat i a altra temperatura son expulsats cap a l’exterior.24. Quines similituds hi ha entre el funcionament d’un motor alternatiu de cicle Otto i un turboreactor?Casi tot, menys el combustible, el turboreactor, fa servir querosé.

Entradas relacionadas:

Etiquetas:
quines persones van contribuir al desenvolupament de la maquina de vapor /ficha/las-maquina-termicas/ quina es la diferència més signigficativa entre una màquina de vapor funcionament maquina vapor maquina de vapor alternativa diferencia entre maquines alternatives i rotatives maquines termiques com s'anomenen els conductes a través dels quals es duu q terme l'admissió i l'escapament en un motor de dos temps? funcio te la caldera el cilindre el distribuidor y el regulador turboreactor i motor alternatiu de cicle d'otto maquines alternatives representació d'una màquina de vapor personas que van contribuir a la maquina de vapor las maquinas termicas força centrifuga d' un regulador de boles quina és la funció del distribuïdor i del regulador de boles de la màquina de vapor funcio te el reguladorde les maquines termiques els quatre temps que duen a terme en un motor d'encesa per guspirai la posició del pistó perquè va servir la màquina de vapor com es produeix l'impuls en un turboreactor qui va introduir la maquina de vapor a catalunya turbina d'acció i reaccio descriu els quatre temps que es duen a terme Perqu%C3%A8 a les turbines de vapor, se les anomena turbines de gas decicle tancat%3F turbina de gas de cicle obert conclusion quina diferencia hi ha entre els motors rotatius i alternatius alternatives a les maquines termiques en el transport quina es la diferència més significativa entre una màquina de vapor alternativa i una rotativa diferencia entre maquina de vapor alternativa y rotativa mecanisme màquines termiques