Langileak eta lan baldintzak

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en vasco con un tamaño de 3,04 KB

Lan kontratua azken:Kontratuaren amaiera edo enpresaburua eta langilea lotzen dituen lan harremanaren amaiera da. Bi aldeen betebeharrak amaitzean

Kausak

:

Enpresaburuaren/langilearen heriotza,langilearen ezintasun egoera, langileak erretiroa hartzea.

Motak: Enpresaburuaren/langilearen borondatez,langilearen borondatez, enpresaburuaren borondatez.

Kalte ordainak: Aldi baterako(12eg/1urte)Diziplin kalera bidega(33eg/1urte) Kolektib eta bidez kalera objek(20eg/1ur)Kalera objek bidega(33eg/1ur-24hila)Enpresab heriotza,erretiroa edo ezintasunagatik(hilabeteko soldata)

Kitoa:Langileak lan harremana amaitzean jasotzen den agiria da,langilearen eta enpresaren arteko soldata zorrak kentzen dituena.

Elemen:Soldata-soldataz kanpoko ordainak,egin gabeko oporren oedainketa, aparteko pagen ordainketa.

Deskontu:GS kotizazioak,PFEZ,baterako bilketako elementuak.


GS: Sistema publiko bat,pertsonei babes egokia bermatzen diena, zailtasun egoeretan,diru laguntzen eta prestazio ekonomikoen nahiz gauzazkoen bidez, beharrizan egoera horiek gaiditzeko.

Ezauga:Publikoa,derrigorrezkoa,ongizate estatuaren zutabea,konstituzioak eta legeak bermatua,elkartasun edo solidaritate printzipioan oinarritua.

Egitura:Araubide orokorrak,araubide bereziak(autonomoak,ikatz-itsas langile, funtzionarioak eta ikasleak)

Betebeharrak:Enpresaburua(enpresaren inskripzioa,afiliazioa,langileen alta-baja,kotizazioa)Langilea(kotizazioa,datu aldaketak komunikatu)Langile autonomoa(sozio egitea,alta,baja,datu aldaketa)

Babes eginki:Prestazio kontribu(GS lortutako beharrak)Prestazio ez kontributi (inioiz kotizatu ez duten edo prestazio kontributiborako adina duten pertsonei/jubilazioa,ezintasuna)

Prestazioak:ama-aitatasuna,erretiroa,langabezia,bizi iraupena-heriotza,ezintas

Osasun laguntza presta:GS-aren babespeko pertsonen Osasuna zaintzeko eta bere onera ekartzeko beharrezkoak diren mediku.Farmazia,protesiak,ortopedia

Aldi1 ezinta pres:Langilea gaixotasun edo istripu bat izateagatik GS laguntza behar duenean sortzen den diru sarreren gabeziari erantzuten dio.

Mutuak:Enpresarien elkarteak dira,zeinak istripu edota gaixotasun profesionalekin loturiko  zerbitzuak kudeatzen dituzten.

Ezinta iraunkorrag prestazi:Langileak mediku tratamendu bat egin ostean, betiko urritasun anatomiko eta funtzionalak lan egiteko gaitasuna murrizten denean. Mailak:partziala,osoa,absolutua,handia.

Ama-aita pres: Langileei aitortzen zaien atsedenaldia.Ama(16aste)Aita(4aste)

Haurdunaldia:Lan kontratua eten egiten da.

Erretiro pentsioa:Dirutan jasotzen den prestazioa da.

Langabezia prestazioak:Lanik gabe geratzen den jendea,baldintza batzuekin.Entradas relacionadas: