Laneko prestakuntza eta orientabidea

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en vasco con un tamaño de 6,11 KB

Lan kontratua aldatzea: Mugikortasun funtzionala,geografikoa eta Lan baldintzen funtsezko aldaketak. Lan kontratua etetea:Kausak:aldeen arteko adostasuna ,kontratko kausak,nahitaezko eszedentzia,aldi baterako ezintasuna,ama/aitatasuna,6urtetik behera,haurdun galdu,Langilea atxilotu(epiketarik gabe),ezinbestekoa,arrazoi ekonomiko,tekniko produkzio edo antolakuntza,sindikatu kargua,kargu publikoa bete,greba eskubidea,3 hilabetez eten ikastaroa egiteko,emakumeak genero indarkeri gatik,lanbide prestakuntza edo hobekuntza baimena, emplegu gabe uzteko disziplina.Eszedentzia:Borondatezkoa(2-5urte,urtebeteko antzinatasuna,eta aurrekotik 5 urte igaro badira)nahitaezkoa(oposaketak...probintzian edo handik gorako eremuan)Seme alabak zaintzeko eszedentzia:(-3 urte,edo adoptatutako -6 ama eta aitalehenengo urtean bueltatu daitezke,handik aurrera borondatezkoa)Senideak Zaintzeko eszedentzia(-1urte,ezkontza edo 1.edo2.mailako senideak, ezin du ezer kobratu)Lan Kontratua amaitzea:Kitatzea:aurreabisua eman behar zaie eta zor dienaren agiria eman,langileak sinatu eta amitzen da kontratua.Kiratzean jasotako kontzeptuak:hilean lan egindako egunak,kobratu ez diren apartekoen ehunekoa,hartu ez diren opor egunak,kalte ordaina,aurrez ez bad ajakinarazi, horren zatia.)Lan kontratua bien adostasunez(sinatu orduko,langileak ez du kalte ordainik ezta ezer jasoko eta ez du parorik kobratruko)Kontratuaren amaiera:(prestakuntakoa ez bada,urteko 8egun,-1=%.Urtebetetik gorako kontratuak15 egun abisua.)Langilearen borondatez(dimisioa:15 egun abisua,ez du ezer kobratuko;Lana uzea:abisu gabe,enpresaburuak erreklamatu dezake.Bidezko kausaz suntsitzea:enpresaburuak ez ditu betebeharrak bete,lan baldintzen aldaketak,soldata ez kobratu edo berandu,kontratuko baldintzak larriki urratu edo ezbete.Beste kausak:enpresaburu edo langilearen heriotza edo ezintasuna,langileak hilabetekoa kobratu.Kaleratzea:langileak ez ditu baldintzak betetzen).Kaleratzea:Kolektiboa:arrazoi ekonomiko,tekniko,antolakuntza edo produkziokoak.<100-gutxienez10,100-300;gutx10%,300o+;+30.Amaitzeko kausa objektiboak:Langilearen gaitasun eza(lanean hasi ondoren eta probaldian ezin da erabili)Langilea ez egokitzea(langile egindako aldaktetare ez bada moldatzen 12 hilabetean)lanpostuak amortizatu(arrazoi tekniko ekonomio produkziokoek..beharturik)Lanera aldizka huts egitea(arrazoituta ere,2hilabete %20,4hil %25.)behar besteko aurrekonturik ez izatea(planak baino lehen agortzea).

Disziplinazko kaleratzea:lanera ez agertu edo berandu askotan,obedientzia edo disziplina eza,jendea iraindu,fede ona urratu,lan errendimendua jaistea,alkohola edo drogak,empresako jendea jaratu.(Idatziz jakinarazi langileari kaleratuko zaiola ,eta ez da aurreabisurik eman behar.////Sindikatzeko eskubideak:Salbuespenak:Epaileak,magistratuak,fiskalak eta indar edo erakunde armatuak eta disziplina militarra duten gainerako kidegoak.Erakunde sindikalak:estatukoak,autonomikoak,probintziakoak,prob.artekoak,eskualdekoak,tokikoak,enpresakoak eta lantokikoak.Langileen ordezkaritza:1.Ordezkaritza bateratua(ordezkariek eramaten dute guztia).2.sindikatu-ordezkaritza(langileen empresan parte hartzeko bidea da).Ordezkaritza bateratua:ordezkariak eta batzordeko kideak botazioz.4 urteko ordezkaritza,eta luzatuko da ez bada beste zozketa egiten. enpresa batzordearen kide kopurua:-30;1/31-49;3/50-100;5/101-250;9/251-500;13/501-750;17/751-1000;21/+1000;2milako maila bakoitzeko edo zatikiko(max75).sindikatuen Ordezkaritza:estatuan(ordezkari eta batzorde kideen%10)Autonomia erkidegoan(enpresetako ordezkari%15 eta 1500ordezkari).Negoziazio kolektiboa:Gutxienezko edukiak:Zer aldek ostazen duten,langile funtzio eta denbora eremua,hitzarmenak ezarritako soldata,hitzarmena salatzeko modu eta baldintzak,ordezkatzeko bitariko batzordearen izendapena,desadostasunekin irtenbidea bitariko batzordean emateko.hitzarmen kolektibo en iraupena:alde negoziatzaileek erabakitzen dute hitzarmenaren iraupena.salaketa automatikoa izango dela hitzar daiteke.Greba:legez kontrakoak hauexek dira:politikoak,elkartasunezkoak,hitzarmentaren indarraldian hitzartua aldatzekoak eta lege aurkakoak./langileek e dute soldata jasotzeko eskubiderik izango.gizarte segurantzan pause egingo da,ezin dira langileak ordezkatu,greban ez daudenak errespetatu behar dira,enpresa batzordeak segurtasunerako zerbitzuak bermatu behar ditu,negoziazioan dauden aldeek negoziatzen jarraitzeko betebeharra dute aurreabisua ematen denetik greaba amitu arte.Ugazaben itxiera:jendearentzako edo gauzentzako arrisku nabarmena,langileak lantokia legez kanpo hartzea,edo hori gertatzeko arrisku larria,ekoizpenaren ohiko prozesua eragozten duten irregulartasunak.Ugazaben itxierak ezin du arriskuak baino gehiaho iraun.soldatak eten egingo dira eta ez dute ezer kobratuko langileek.

Entradas relacionadas: