L'agricultura, la ramaderia i la pesca.

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,39 KB

El sector primari: El sector primari compren les activitats relacionades amb l'obtenció i la producció d'aliments es a dir l'agricultura, la ramaderia i la pesca. Tambe s'inclou l'explotació forestal.
Caracteristiques del paissatge agrari: Son les activitats que ha desenvolupat l'esser huma han transformat el paisatge natural.
Les parcel·les: Una parcel·la es la divisió del sol agrari.
Els sistemes de conreu:
-Policonrreu i monoconrreu
-Regadiu i seca
-Agrucultura extensiva i agricultura extensiva.
El poblament: Es la part de l'espai rural on habiten persones.
Agricultura de subsistencia: Esta orientada a produir to el que es necessari per la supervivencia.
Tipus d'agricultura de subsistencia al mon:
-Itinerant per cremació
-Extensiva de seca
-irrigada de l'arros
L'agricultura de mercat: Es l'agricultura orientada a la venda de productes.
Dos grans objectius, augmentar les vendes i reduir els costos.
La ramaderia tradicional: acostuma a complementar l'agricultura, perque el bestiar serveix per treballar el camp i produir adobs.
La ramaderia comercial o de mercat: L'objectiu d'aquesta es vendre la produccio al mercat i obtenir el maxim benefici.
Tipus de ramaderia:
-intensiva
-extensiva
La pesca: es una activitat que es basa en l'aprofitament del recursos animals que ofereix el mar.
La pesca tradicional o artesana es fa a prop de les costes i amb vaixells petits i amb la força humana.
La pesca industrial te l'objectiu d'obtenir el maxim benefici.
En la pesca costanera els vixells son petits pero abl xarxes i llinyes potents.
La pesca d'altura es fa en alta mar i estan uns quants messos. Aquests vaixells porten radars que serveixen per saber on estan el peixos i els sonar que serveixen pero mirar l'importancia que tenen els bancs de peixos.
La gran pesca es la que tenen unitats gran d'abastament.
Les principals zones pesqueres:
-El mar del nord
-el mar del japó
-el ocea pacific
Les solucions de la sobre pesca son:
-Us obligatori de xarxes de malla ample
-en control de dimensions minimes
-l'establiment de temporada de veda
-limitacio a la capacitat de les flotes pesqueres.

Entradas relacionadas: