La societat feudal

Enviado por maR y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,34 KB

Pobles invasors van assolar a europa:els vikings,els magiars i el sarrians}les segones invasions.El feudalisme es el sistema politic economic i social propi a l'edat mitjana a europa.Els partes q es distinjien de un feu eren les terrres q rebien a canci de jurar fidelitat al rei,q es dividien en: la reserva i els masos (reserva:la part explotada per ell mateix),(masos:eren les proporcions de terra q el senyor concedia als camperols cosa q a canvi de les terres tenien q paggar-li unes rendes : diners,menjas...).Estament: cuan la societat medieval es va dividir en tres grups (els nobles,els clergues,i els treballadors).nobles:eren els cavallers i les seves families.Clergues eren els monjos i els sacerdots.Treballadrs eren els camperols i alguns artesans i comerciants.La descendancia dels nobles es deia llinatge.Les guerres eren a mort i els tornejos no.Mainada:cuan els caballers i els seus vassalls es reunien en pas de guerra.Tots els caballers eren diferents.El papa de roma era el cap de la esglesia i tambe governava un estat propi,els estats pontisicis( al centre de la peninsula italica).Lexcomunicació era un castic molt grau perque si un rei era excomunicat esl subdits quedaven alliberats del jurament de fidelitat.Sota el papa:cergat secular y clergat regular.Clergat secular:bisbes i arquebisbes->sacerdots.Clergat regular: abats principals->superiors dels convents i monestirs ->fares,monjos i monjes.benedictins va ser l'ordre religios mes inportant durant els primers segles de l'edat mitjana.Cada ordre tenia una regla, quines eren les obligacions...etc.El papa tenia tant de podre perq governava un estat ropi,Els monjos i monjes vivien als convents i monestirs,sobretot per a pregar i meditar.Aleguns copiaven manuscritsi els decoraben amb petites il·lustracions anomenades miniatures .Els camperols:alguns eren serfs es a dir estaven totalment sotmesos a l'autoritat del senyor,altres eren lliures,podien abandonar el feu i tenir autonomia personal.Pregaven al delme a l'esglesia,un percentatje de la collita.Els camperols ereb autosuficients es a dir produien tot el q necessitaven.La feina al camp era molt dura.Rotacio biennal els camperols cada any segaven la meitat de la terra de cultio per tindre mes.

Entradas relacionadas: