Kapitala eta erreserbak

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en vasco con un tamaño de 10,72 KB

4. GAIA: KAPITALIZAZIO BAKUNA EDO SINPLEA; INTERES BAKUNA (I)


1.     Kontzeptua: kapitalizazio bakuna:  IT = Co * i * n


 • Finantza-eragiketa baten bidez, kapitalaren kopurua alda daiteke.

 • Kapitala epe batean mailegatzean datza.

 • Dirua mailegatzeagatik lortzen den diru-kopuruari interesa esaten zaio.

 • Kapitalizazio bakunean, aldi bakoitzaren amaieran kapital batek sorturiko interesak ez zaizkio kapitalari gehitzen, baizik eta kapitalaren jabeari itzultzen zaizkio.

 • Ezaugarri nagusia:

  • Ez zaio interesak gehitzen hasierako kapitalari urrengo urteko interesak kalkulatzeko.

 • Co = Hasierako kapitala, mailegatutako kapitala.

 • n = Denbora, maileguaren iraupena.

 • i = Urteko batekotan adierazitako interesa.

 • Cn = Azken kapitala.

 • I = Interes totala.

2.     Nola kalkulatu azken kapitala (Cn), kapitalizazio bakunean: Cn = Co (1 + n * i)


 • Mailegu-hartzaileak, mailegu-emaileari muga-egunean itzuli beharko dion zenbatekoari azken kapitala esaten zaio.

 • (1 + n * i) kapitalizazio bakunaren kapitalizazio-faktorea da, eta kapitalak une zehatz batetik bestera eramateko balio du.

7.     Denboraren eta interes-tasaren arteko erlazioa: Cn = Co (1 + nk * ik)


 • Unitate berdinean adierazi behar dira interes-tasaren ehunekoa eta denbora.

 • Denborak eta interesak denbora-unitate berdina adierazten ez duten kasuetan, aldatu egin beharko ditugu berdintzeko, denbora-unitate berdina adierazteko.

 • k = epea zenbat aldiz errepikatzen den urtean zehar. Seihilekoak badira, k = 2, hilabeteak badira, k = 12…

 • nk = denbora seihilekotan jarrita, hiletan jarrita....

 • ik = seihilekotan, hiletan… jarritako interes-tasa, batekotan.

8.     Urteko interesaren (i) eta interes zatikatuaren (ik) arteko erlazioa: i = k * ik edo

ik = i / k

 • Kapitalizazio bakunean interesa ez zaio metatzen hasiereako kapitalari.

 • i eta ik baliokideak izango dira sortutako azken kapitala berdina denean, -hasierako kapital berdinari aplikatzean eta denbora berdinean-.

  • i2 = %5 bada ; i = 2 * 5 = %10 (k = 2 seihilekoak).

  • i = %8 bada ; i4 = 8 / 4 = %2 (k = 4 hiruhilekoak).

9.     Interesak kalkulatzeko metodo laburtua: I=Zenbaki komertziala/Zatitzaile finkoa


 • Bankuek metodo laburtuak erabiltzen dituzte kalkuluak arintzeko.

 • Interesarekin erlazionatutako operazio askotan erabiltzen da.

 • Urteko interes-tasa bakun berdinean, baina zenbait egunetan, hiletan… jarritako kapitalek sortutako interesak kalkulatu behar direnean. Horietako bat zatitzaile finkoko metodoa da.

Entradas relacionadas: