k

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,97 KB

 

Afirmacions en l'estudi de grups:


 • Els grups són un element central en la vida de les persones, sobretot els grups primaris.

 • Comprendre el que passa en el grup, quines són les seves característiques, les regles del joc o els seus objectius resulta especialment essencial per entendre una bona part del comportament de les persones.

 • Alguns dels comportaments socials més interessants i atractius són fenòmens grupals (el lideratge, la influència, les relacions majoria-minoria, etc.).

 • El grup és el context en què es construeixen i es manifesten una part important dels nostres comportaments, i és una font de reforços per a les persones.


1. 2. Definició de grup: Les funcions del grup


 • El concepte de grup s’utilitza en ciències socials per referir-se a un conjunt de persones, d’una mida i una estructura determinada que participen d’un seguit de característiques.

  • Persegueixen uns objectius comuns més o menys compartits.

  • Entre les persones s’estableix una comunicació i interactúen segons un sistema de pautes establert.

  • Satisfan les seves necessitats en el sinus del grup i tenen una percepció col·lectiva d’unitat.

 • Per constituir un grup social cal que les persones interactuïn entre elles. Els seus membres interactuen regularment entre si, cosa que implica que els grups socials tenen una certa estabilitat temporal.

 • Existex una estructura interna definida, que estableix una sèrie de posicions socials, rols i responsabilitats per al desenvolupament de les seves activitats.

 • Els seus membres depenen dels consens, comparteixen normes, valors i objectius.

 • Segons S. Froufe: “El grup és un conjunt de persones que participen en una mateixa estructura vivencial col·lectiva”, és a dir, persones que es comuniquen entre sí i que tenen un objectiu comú.

 • Durant aquest procés vivencial en el grup, cada membre té un paper i compleix unes funcions, la qual cosa dóna lloc al desenvolupament:

  • D’unes normes per regular la convivència

  • I a l’aparició de sentiments de pertinença i solidaritat.

1. 2. 1. Funcions del grup


 • Funció emocional - Consisteix en la satisfacció de necessitats emocionals que són imprescindibles per al funcionament psicològic equilibrat de les persones.
  El sentiment de pertinença, la necessitat de tenir uns arrels, el calor i suport emocional, el reconeixement … Tots aquests aspectes queden normalment garantits mitjançant els grups.
  També, l’autoestima, la necessitat de sentir-se part de la societat, la cerca d’acceptació per part dels altres, la necessitat de distintivitat, és a dir, d’identitat.

 • Funcíó de tasca - Té la funció d’ajudar els seus membres a aconseguir els objectius que s’han marcat, o la d’imposar-los el que ha decidit la majoria, les persones de més estatus o el mateix líder.

Entradas relacionadas: