Judici de fet i de valor

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,06 KB

1)JF:afirmacio k s pot sotmtr a prova publica,expriencia colctiva i pr tant objctiva.JV:afirmacio k quan s fa no s sap si l' as dit corrctamnt.expriencia individual k rflctix ls gustos prsnals,ls expriencis,l'educacio rbuda o tot ayó k forma part d nosal3 ssnt 1a projccio d la prsna k fa l'afirmacio k sra subjctiva. JF/JV: expriencia comuna/individual,dmostrabl/no,no dona yoc a prjudicis/si, objctiu/subjctiu.2)el JV pot sr + o -,si s - pot tnir molta transcndncia etica o poca.si t molta pot sr 1a propietat circumstancial,corrgibl,o prmannt,no corrgibl,pr tant implica discriminacio,s a dir,un strotip.3)Egocntrism: Etrofobia, no accptacio dls al3.Xanoia:aïyamnt dl mon,s fan mal aya matixos. Etnocntrism:els componnts d'un grup etnic considral su grup mijor.si s du a l'extrm akst pnsamnt pot drivar en Etno etrofobia:odi al k s difrnt,driva enl racism i la bogria d la dstrucció dl al3.s l' a d combatr i soln acabar malamnt. VARIACIO LINGÜISTICA Condicionada pr ls situacions comunicativs en k ls parlants s trobn.s dividix en: Social:s t en compt l tipus d lxic k caractritza la parla d caps socials.Stilistica:s basa en ls rgis3 k rflctixen la situacio en kl parlant s troba,els rgis3 vnn dtrminats pr: Tma:ayo d k parlm.suposa la tria d'un lxic. Canal d comunicacio: Oral:caractritzat pr l'spontanïtat,la simplificacio dlslmnts sintactics i l'us d la gstualitzacio. Scrit:elaborat amb comunicacio difrida,signs d puntuacio i sintaxi complxa. Grau d formalitat:assnyala la confiança entr l'emissor il rcptor,s vuen als vrbs,pronoms i lxic. I ntncionalitat:el k volm aconsguir amb l discurs.pot sr obj. o subj. R gis3 no formals:forms d parlar caractriztads pr 1a varietat d l'standard,s'usn en contxtos privats. R gis3 formals:en contxtos k rkrixen 1 yenguatg laborat:100tificotcnic:transmtr 1 conixemnt mitjançantl txt exp.finalitat obj.. Litrari: subjctivitat d l'emissor,s'exprssa als txtos narr,dsr,conv..finalitat sttica. S tandard:comuna als componnts d la comunitat yinwistica,codificada,modl v ehi icular d l'ensnyamnt,finalitat eficacia comunicativa,adopta tcnolcts:Administratiu: rlacions entr l'administracio i l'administrat,grau lvat d formalitat i obj..Juridic:rlacions entr institucions ''. Publicitari:rcursos litraris pr cridar l'atncio,s'ajuda d imatgs.Priodistic:eficacia comunicativa,yenguatg labora t.PROPIETATS Coherncia:rlacio entr ls ids al yarg dl txt pr k la lctura sigui comprnsibl i entndora, an d'star bn structurads i distribuids pr xagrafs,cada xagraf a d'exprssar 1a ida. Cohesio:rlacio entr ls oracions k formn l'scrit,s la 1io d ls ids mitjançant rcursos linwistics. A dquacio:rlacio entrl txt il dstinatari o l'entorn on s'exposa.Corrccio:abans d donar pr acabatl txt s' a d rvisar pr comprovar k no i agi errads ortografiks. //E n akst txt podm vur la propietat d(tmps),d'altra banda,dirm k la(conctors,figurs d'stil,comts)si tnim en compt al3 aspcts dl txt cal dir k(ambit,dirigit a ki,lnguatg)abans d finalitzar cal tnir en compt(errads,prk no i a,s corrct en tots ls sntits)

Entradas relacionadas: