J.S Mill

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,5 KB

J.S Mill:Màxim representat de l'utilitarisme (el pas de la filo. de Hume a Stuart Mill)
Característiques:-Una acció és bona si és útil per a la felicitat col·lectiva -Critica la monarquia perquè diu que no serveix per la felicitat (molts reis no impliken la felicitat col·lectiva) -Critica el sistema penal xq és injust i no fa la seva funció-->sistema de presons alternatiu -Els humans buskem el plaer i fugim del dolor (càlcuil de plaers)-->Allò que faci + feliç a + gent és millor -Pollítica:La felicitat col·lectiva és la suma de felicitats individuals-->Si tothom intenta ser feliç la societat será feliç.
Ètica:-Com sabem que la felicitat és el màxim valor de l'ètica?xq és reco-neguda universalment com a fí últim (veig taula-->taula existeix) -Felicitat=plaer i hi ha diferents tipus-->Com sabem quins són millors?Sön millors els que fan q els humans es desenvolupin al màxim (val + humà instisfet q porc satisfet). -L'objectiu de la ètica és la felicitat general (no només la suma de felicitats individuals,individus són socials i desitgem envoltar-nos de semblants.La felicitat pot donar-se en societat
Política:-Principi de felicitat:Aconseguir la felicitat per la major nª individus (existeix molta llibertat individual) -La millor forma de govern és la democràcia electa i representativa (no de minories i majories,sinó amb representació de minories i amb garantia dels seus drets)-->estat ha de posar mesures per garantir la felicitat col·lectiva. -Límits i abast de la llibertat? 2 fases: Liberty:manca de ctrol extern i Freedom:el que fem amb la nostra llibertat (possibilitats de desenvolupar-se totalment). Els límits afirma:El caràcter de les persones es innat però la llibertat ñes el que fem amb ell durant tota la vida


SOBRE LA LLIBERTAT:·-Límits de la llibertat:Els temes q afecte només l'individu els ha de decidir l'individu i els temes q afecten la societat, la societat.-Mill no accepta el contracte social (no poden pactar els individus xq la societat és prèvia als individus) -La societat no pot ser només un sistema de sancions,sinó que també hi ha d'haver persuació -Tipus de sancions:En els temes que nomñes afecten l'individu només reprovació,no sanció social. En els que afecten la societat càstig.-Reflexió sobre que és individual i qué és col·lectiu.
UTILITARISME:L'utilitarisme es basa en el deure intern (com som socials tenim tendència innata a preocupar-nos per la resta i la seva felicitat per a l'objectiu comú-->felicitat col·lectiva -Veu la resta com a =s, no com a rivals -Visió individu provinent del socialisme utòpic -L'objectiu de l'obra és transmetre que l'utilitarisme no ha de contestar a + preguntes q la resta de teories ja que es fa les mateixes preguntes. CRÏTICA:SI dius no mentir es ok xq s'ha anat inculcant i és un valor però en ajudar als altres n hi estic tant d'acord. Mill: Són 2 valors de diferent nivell.
----------------------------------------------------------------------------------
CONTRACTE SOCIAL:Locke:-Estat natural:pacífic pro incòmode (ningú regula conflictes) Contracte social:Garantir drets individuals i Estat civil:Aquell q garanteix drets:vida,llibertat i propietat.Hobbes:Estat natural:Guerra tots contra tots Contracte social:Garantir seguretat Estat civil:Renúncia voluntària a llibertats individuals per seguerat.Governant poder absolut. Rouseau:Estat natural:molt feliç però insuficient xq n apareix cultura Contracte social:origen desigualtats i repressió natura -->ideal:Poder anar + nnllà de la natura,no en contra. Estat civil: Justificar les desigualtats,vida antinatural-->llibertat natural+ cul-tura=ideal

Entradas relacionadas: