Joan salvat papasseit obres i característiques

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,79 KB

 
Panorama General:
Es pot considerar que el segle comença pròpiament Després de la primera Guerra Mundial ja que no s’obté cap influencia de els Moviments anteriors. De fet la radicalització dels règims polítics com el Feixisme, el nazisme o el comunisme i l’aparició dels moviments d’avantguarda Juntament amb artistes i escriptors com James Joyce i Pablo Picassó i l’aparició De un nou art popular i de masses com el cinema i el jazz van provocar un època Plena de contrastos i canvis radicals.
Fets històrics catalans:
1909> setmana tràgica a BCN
1914>crea mancomunitat de cat
1923>Cop d’estat de Primo de Rivera
1931>Aprovació de l’Estat d’Autonomia de Catalunya
1934> Lluís Companys proclama l’Estat Català de la República Federal Espanyola
1936> Victoria per part del front d’esquerres en les Eleccions
1936-39> Sublevació  Del General Franco i GCE
Entreguerres:
Després de finalitzar el noucentisme i les avantguardes L’any 1923 hi va haver un període sense classificar, primerament una crisi del Gènere novel·lístic per dues raons: les obres de Marcel Proust A la recerca del Temps perdut i la de James Joyce Ulisses provoquen que altres autors no Destaquin perquè buscaven uns ideals ja passats com el Modernisme o el Naturalisme i perquè el noucentisme defensava la poesia, el conte i l’assaig Breu i menysprea la novel·la. A partir del 1930 ressorgeix la novel·la amb Obres com Judita de Francesc Trabal, Laura a la ciutat dels sants de Miquel Llor, Mort de drama per Llorenç Villaronga, Vida privada de Josep María de Segarra i per últim una obra poètica de Carles riba, Segon Llibre d’Estances. Moltes de aquestes obres van ser escrites sota l’influencia de la novel·la Psicològica.

NoucentismeDes del punt de vista cultural el noucentisme és un moviment que pretén retornar als ideal clàssics com ja ho van fer altres Moviments com la renaixença o la il·lustració. Des del punt de vista ideològic I polític suposa la traducció en termés estètica la pujada al poder de la Burgesia catalana a traves de la lliga catalana en la Mancomunitat de Catalunya. De fet questa institució va aconseguir establir un conjunt de Infraestructures culturals com l’Institut d’estudis catalans, la biblioteca de Catalunya o l’escola de Bibliotecàries i la celebració de el primer congres de la Llengua catalana que fa impulsar la normalització ortogràfica i gramatical per Part de Pompeu Fabra. La principal característica de el noucentisme és que hi Predomina l’ordre i tenen un fort refugi a la naturalesa salvatge.

Les avantguardesCubisme: França 1907 Picassó i Joan Gris creador del Collage , poesia Guillaume Apollinaire creador de poemes cal·ligrames.
Futurisme: Itàlia 1909 Felippo Tomasso Marinetti defèn Maquines i moviment, seva poesia destaca per absència de majúscules i Minúscules i la llibertat tipogràfica.
Dadaisme: Zuric 19016 Tristan Tzara, defensa falta Lògica en forma de actitud i no de ideologia
Surrealisme: París 1924 André Breton defensa llibertat Subconscient i exploració mon somnis. Català Joan Miró i Salvador Dalí.
Expressionisme: Alemanya principi segle reflecteix L’angoixa a traves de l’exageració, els colors estridents i les perspectives Impossibles.
Avant Cat: Manifesta sobretot arts plàstiques i rep Influencia del Cubisme i Futurisme en la poesia.
Eugeni d’Ors:
ES un dels personatges més emblemàtics de la cultura Catalana del Segle XXX nascut l’any 1881 es doctora en dret i es dedicar al Periodisme. En 1901 comença a escriure un article en la Veu de Catalunya amb el Pseudònim Xènius en uns epígrafs on comenta l’actualitat política i cultural Del moment creant així el noucentisme, una nova estètica classicitzant Catalana. De fet es convertí en el teòleg del moviment fins al punt de que ell Decidia qui pertanyia al moviment i qui no. De fet el seu pensament gira al Voltant de l’exaltació del present, la revisió constant del present, L’imperialisme i l’arbitriarisme on defensa el domini de l’esser humà sobre la Naturalesa, el classicisme i el mediterranisme i la importància de l’obra Perfecta. L’obra d’Eugeni es fonamenta en la “glossa”, on opina breument sobre Els temés polítics i socials del moment. En algunes obres s’agrupa el ideal del Noucentisme personificat en obres com La Ben Plantada(1912) i Gualba, la de mil Veus(1915). Cal anomenar que es trasllada a Madrid i continua escrivint “Glosario” i que és anomenat Jefe Nacional de Bellas Artés de Burgos i Intel·lectual oficial del regim franquista després de la guerra. Finalment mor L’ant 1954 a Vilanova i la Geltrú.
Josep Carner:
Neix a Barcelona el 1884 arran d’una família petitburgesa I començà a escriure des de molt petit, tan es així que publica el seu primer Poema als onze anys i més tard estudia dret i filosofia. En 1911 comença a Treballar en l’Institut d’Estudis Catalans i més  endavant es trasllada a Bèlgica d’on és la Seva segona dona i fa de professor a La universitat lliure de Brussel·les. Finalment mor just de una curta estada a Barcelona i tornar a Brussel·les. La Seva obra esta caracteritzada per la rigorositat i la finor, de fet se’l Coneixia com el príncep dels poetes, de fet és un dels màxims representants de La poesia noucentista amb obres com “Els Fruits saborosos”1906 i Auques i Ventalls 1914. De fet Carner va revisar incansablement la seva obra poètica i La va recollir a “poesia” l’any 1957 tot i que les obres recollides estan força Modificades amb comparació amb les primeres versions. Cal anomenar que també va Fer obres en altres generes com les bonhomies en prosa o el giravolt de maig en Teatre i varies traduccions de Charles Dickens i Mark Twain.
J.V. Foix
Va ser un poeta total i per tant difícil de Classificar, va ser avantguardista noucentista i post simbolista, de fet es Defineix a si mateix com a investigador de la poesia. Un autor una mica Diferent per el fet que es dedica a la pastisseria i a la literatura. En 1916 Entra en contacte amb les avantguardes francesa i italiana i més tard Col·labora amb Antoní Tàpies, Joan Miró i Salvador Dalí i també amb revistes Com la Revista o la revista de Catalunya. Va rebre el premi d’Honor de les Lletres Catalanes i espanyoles i la medalla d’or de la Generalitat de cat. La Seva obra es pot dividir en tres apartats, la primera els llibres de poemes, el Segon llibres de poemes pròpiament dits i per últim diversos textos en prosa. En el primer apartat trobem obres com “Gertrudis” “KRTU” o “L’Estrella d’en Perris”, totes recollides sota un mateix títol “Diari 1918” i influïdes directament Per les avantguardes. En el segon trobem obres com sol, i de dol i en l’ultima Diversos textos en prosa com Catalans de 1918.
Joan salvat-Papasseit
Fill d’un fogoner d’un vaixell es queda orfe als 6 anys I des de llavors viu  en el asilo naval Espanyol. Part de la seva vida se’l classificar com a bohemi negre i esta Marcat sobretot per el auto didactisme. L’influencia de les avantguardes i una Ideologia transformadora del socialisme al anarquisme i el més important de tot La presencia de la malaltia que lo provoca un fort sentimentalisme i Consciencia de la mort. De fet la seva obra només consta de sis llibres dels Quals formen part els següents: Poemes de ones hertzianes, marcat per les Primeres avantguardes, l’irradiador del port i gavines, el poema de la rosa als Llavis i ossa menor, aquest es va trobar pòstumament sota el seu coixí.

Entradas relacionadas: