Jkujyujyuj

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,19 KB

Text Argumentatiu.Introduccio:Normalment ocupa la primera part del text: aci hi ha enunciats breument el tema i l'opinio que en te l'emissor.Arguments:Sobre els quals es basa l'opinio de l'emissor i que li permeten defensarla. S'exposen de manera ordenada. Ocupen el cos central del text. Habitualment cada paragraf correspon a un argument. Conclusio: Sol ocupar l'ultima part del text. La conclusio arreplega la idea central, la sintesi de l'opinio de l'emissor.Marcador's d'ordre:Es carasteristic del text argumentatiu l'us de marcadors d'ordre, es a dir, d'expressions que ajuden a ordenar i entendre el text. Serveixen per a introduir els arguments en que es basa l'opinio de qui parla i la conclusio final: per començar, d'una altra banda. El teatre:es un genere literari fonamentat en el dialeg dels personatges i es també un espectacle que prova de construir sobre l´escenari un trosset del mon; aixo demana l'us de mitjans auxiliars i tecniques d'interpretacio que han de coneixer els actors.
Oracions compostes:son les que tene mes dun verb. Cada una de les oracions que forma una oracio composta s´anomena proposicio. les proposicions de les oracions compostes van unides per connectors. Tipus:Coordinades: son oracions independents unides per una conjuncio de coordinacio ( i, o, pero, no obstant). OracionsJuxtaposades:Oracions independents separades per una coma. Oracions subordinades: Hi ha una oracio (o proposicio) principal i una altra (que s'anomena subordinada) que depen de la principal. Segons el connector que unisca les dues proposicions o oracions, hi haura una relacio de subordinacio diferent.

Entradas relacionadas: