Izakinen balorazioa

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en vasco con un tamaño de 2,72 KB

 
+NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA
+(70)izakin-salmentak
-(708)salmenten itzulketak eta antzeko eragiketak
-(706)salmenten gaineko deskontuak, goiz 
ordaintzeagatik
-(709)salmenten gaineko "rappel"ak
+(705)zerbitzu-emateak
+-PRODUKTU BUKATUEN ETA FABRIKAZIO-BIDEKO 
PRODUKTUEN IZAKINEN ALDAKUNTZA
+-(71)ekoiztutako izakineen IA
-(693)ekoiztutako izakinen narriaduratik sortutako galera
+(793)ekoiztutako izakinen narriaduraren itzultzea
-HORNIKUNTZAK
-(60)izakinen-erosketak
+(608)erosketen itzulketak eta antzeko eragiketak
+(606)erosketen gaineko deskontuak, goiz 
ordaintzeagatik
+(609)erosketen gaineko "rappel"ak
+-(61)erositako izakinen IA
-(693)erositako izakinen narriaduratik sortutako 
galera
+(793)erositako izakinen narriaduraren itzultzea
+USTIAPENEKO BESTELAKO 
SARRERAK
+(752)errentamenduen sarrerak
+(754)komisioen sarrerak
+(755)pertsonalari emandako zerbitzuen 
sarrerak
+(759)hainbat zerbitzuren sarrerak
-PERTSONAL-GASTUAK
-(640)soldatak
-(641)kalte-ordainak
-(642)enpresaren kargurako gizarte 
segurantza
-(649)bestelako gastu sozialak
-USTIAPENEKO BESTELAKO GASTUAK
-(621)errentamenduak eta kanonak
-(622)konponketak eta kontserbazioa
-(623)profesional independienteen zerbitzuak
-(624)garraioak
-(625)aseguru-primak
-(626)banku-zerbitzuak eta antzekoak
-(627)publizitatea, propaganda eta harreman 
publikoak
-(628)hornigaiak
-(631)bestelako tributuak
-(650)HK kobraezinen galerak
-(694)EKH narriaduratik sortutako galerak
+(794)EKH narriaduraren itzultzea
+-IBILGETUAREN NARRIADURA ETA BESTERENTZEAREN EMAITZA
+(77)ibilgetutik sortutako mozkina
-(67)ibilgetutik sortutako galerak
+-BESTELAKO EMAITZAK
+(778)ezohiko sarrerak
-(678)ezohiko gastuak
A)USTIAPENEKO EMAITZA
+SARRERA FINANTZARIOAK
+(760)ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak
+(761)zorra adierazten duten baloreen sarrerak
+(769)bestelako sarrera finantzarioak
-GASTU FINANTZARIOAK
-(662)zorren interesak
-(665)efektu-deskontuaren interesak
-(669)bestelako gastu finantzarioak
B)EMAITZA FINANTZARIOA
C)ZERGA AURREKO EMAITZA (A+B)
+-(630)mozkinen gaineko zerga
D)EKITALDIKO EMAITZA (C+630)

Entradas relacionadas: