Iva tipus producte brut

Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,21 KB

Noucentisme es refereix a l’inici del segle
XX, el nou-cents i a la vegada juga amb el sentit de novetat. S’oposa al Modernisme, que també pretenia assumir els ideals i l’estetica moderna davant l’imminent canvi de segle. Eugeni d’Ors va ser l’inventor i qui el va ppopulatitzar a través del seu glossari.


Modernisme: finals Segle XIX i princips del XX predomina a tot Europa el corrent modernista, període de gran i densa productivitat artística.


Diferencies al Modernisme: Que en el Modernisme criticaven la burgesia i en el noucentisme la majoria d'escriptors eren de la burgesia amb la qual cosa no critiquen la burgesia.


características noucentisme:


Classicisme i mediterranisme: el noucentisme propugna un retorn als valors que van marcar les pautes estètiques del Renaixament i del neoclassicisme.

Eugeni d’Ors defineix dos tipus de valors estètics: els apol·linis o noucentistes, baats en la raó  i els Dionísíacs o modernistes. Fonamentats en el sentiment.


Arbitrarisme: Els noucentistes conceben l’obra d’art com un producte de l’arbitri, de la lliure voluntat i no com a fruit de la inspiració espontània. S’imposa la idea d’art-artifici. La idealització i la ironia seran els mitjans per aconseguir la irrealització, per transcendir l’anècdota i arribar a la categoria.


Civilitat: hi oposen l’espai urbà, símbol de la capacitat ordenadora de l’ésser humà. El paisatge natural, també present en moltes obres noucentistes, és sempre vist des del vessant de la civilització o sota l’aparença del lloc perfecte clàssic.


Regeneració cultural del país: L’aliança entre l’acció cultural és un dels factors que van afavorir l’expansió de la cultura i dels ideals noucentistes.


La tradició popular: El noucentisme veu en el món rural el refugi dels valors permanents i de l’essència de la catalanitat.

L’ideari noucentista reflecteix la moral i els ideals de la burgesia, classe social a la qual pertanyia la majoria de noucentistes, fonamentats en la raó i en l’intel·lecte.Entradas relacionadas: