Iraultza amerikarra

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en español con un tamaño de 2,37 KB

Iraultza amerikarra:lehen iraultza liberalaà gerraà ordena berriro
Jartzeko konstituioa(ilustrazio idei erradikaletan oinarrituta):-subirotasun
Nazionala,-boteren banaketa:legegilea,judiziala,exekutiboa. à gizartearen
Antolamendua.-giza eskubidearen adierazpena
.1independentzia:-hurrekariak
Metropoliarekiko harremanak okertu.7 urteko gerra.zeroak gehitoà matxinadak.
-lehen gatazka armatuaà1775 george washington aramadaren jefea.-Aldi berean
Koloniak barne antolaketa egin zuten.
1-Filadelfiako kongresua.-->jfferson indepen
Dentzia aldarrikapena.
2-Virginian”giza eskubide deklarazioa”.3-Konferazio estatala.
Estatu batuetako iraultza:konstitu berria eman zen ondorioz liberalismoaà iraultza liberal
Burgesa
.1-Desadostasunak gobernatzko moduarekin:federalistak/errepublikanoakà errepublika
Federal sendoa(botere indartsuagoa)+estatuaek eskuduntza askoà lehen presidentea:washington
2-Liberalismo politikoaren printzipioak jaso:-subirotasun nazionala.-botereen banaketa:-legegilea
2 ganabara ordezkarien ganbara senatua.-exekutiboa:presidentea lau urte sufragio unibertsala.
Judiziala::auzitegi gorena.
3-Eskubide naturalak onartu:à berdintasun juridikoaà barne gatazka:
Iparraldea:burgesia lurjabe txxikiak.Hegoaldea:lurjabe handiak esklabuen lana. à sezeio gerra.
Frantziako iraultza: 1789tik aurrera eman zen.Asamblada nazionala: estatu orokorrakà pribilegiatuen
Errebolta.-Asambladaren lanaà erregimen zaharraren printzipioak:-gizakiaren eta hiritarren eskubideen
Deklarazioa.-eregimen feudala deuzestatu.-kleroaren konstituio zibila.
Asamblada konstituzionagilea:
Herriaren ordezkariak.1791ko konstituzioa(moderatua).-monarkia konstituzionala.-botereen banaketa
Exekutiboa-erregea,legegilea-asamblada nazionala(boterearen banaketarekin liberalismoa eman zen)

Entradas relacionadas: