Instruments de corda

Enviado por Chuletator online y clasificado en Música

Escrito el en catalán con un tamaño de 13,59 KB

 

6. CARL ORFF

(Múnich, 1895 - 1982)

Principalment és conegut:
- Per ser el creador dels Instruments Orff escolars .
- Compositor Obra Carmina Burana – O fortuna.

Element principal del seu mètode:

La base del seu mètode (1930) és “Paraula, música i moviment”.
Per aquest motiu, utilitza com a material tant les possibilitats sonores del propi cos, com els instruments creats específicament. Tot i això, reemplaça la utilització del piano per una gran varietat d’instruments de percussió.


Característiques del seu mètode:- L’aprenentatge es produeix des de les coses simples a les més complexes (nivell de facilitació didàctica).
- L’alumne és el protagonista actiu (nivell personal).
- L’activitat és central amb un objectiu marcat, i compartida amb tot l’alumnat (nivell d’activitat de l’alumne).
- Fomenta la creativitat de cada alumne per a la seva gestió autònoma d’interessos i motivacions (nivell generador).


1. EL COS COM A INSTRUMENT

- Es focalitza sobretot en les característiques tímbriques que pot generar el nostre cos.

- Permet una educació del ritme a través de moviments del cos.


2. PARAULA

Combina la paraula per accedir i desenvolupar el ritme. (Utilitza exemples amb vocabulari quotidià, entonació i diferents estructures rítmiques).


3. MELODIA

Es basa en cançons populars de nens. Al principi utilitza ritmes recitats (poesia) i després introdueix les cançons musicals. (Normalment les acompanya amb instruments).


4. IMPROVITZACIÓ MUSICAL
Significa desenvolupar la creativitat. Concretament es realitza per fases:
- Rítmica
- Melòdica
- Harmònica
• Els principals instruments que utilitza són els de percussió determinada.


5. MATERIALS
Els instruments que utilitza per treballar amb el seu mètode, són:
- Percussió determinada i indeterminada.
- Instruments de vent: flauta dolça.
- Instruments de corda: guitarra, violoncel, viola de gamba.


APLICACIÓ ESCOLAR
Aquest mètode avui en dia segueix vigent per varis motius:
- Aporta a la pedagogia musical uns instruments fàcils de tocar i animen a l’alumnat.
- Les ritmes, cançons i refranys populars transmesos per via oral en que es basa el mètode formen part de l’educació musical.
- En Musicoteràpia i Educació Especial també s’utilitza aquest metodologia.
* Tot i així, avui en dia aquest mètode encara està en constant evolució i desenvolupament.


ELS INSTRUMENTS ORFF

Classificació i agrupament:


 • Segons el to: Determinats i Indeterminats

  • Segons el material (timbre):

   • Fustes

   • Metalls

   • Membranes


Entradas relacionadas: