Industria lleugera

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,69 KB

 

1. D’UNA SOCIETAT AGRÀRIA A UNA D’INDUSTRIAL


ELS TALLERS ARTESANS


Durant Segles, la immensa majoria de la població que vivia al camp tenia tallers a les Seves cases i aprenien el ofici sent aprenents durant bastant de temps.

LA INDÚSTRIA MODERNA

Al final Del Segle XVII van aparèixer a Anglaterra les primeres fàbriques Modernes:

•Les màquines van passar a fer part del procés de producció que fins a Llavors es feia manualment.

•Es Van començar a fer servir noves fonts d’energia per al funcionament de Les màquines: primer, el carbó i, després, l’electricitat i el petroli.

•Els Treballadors  van començar a fer només Una tasca concreta en la cadena de producció, és a dir, que hi va haver una divisió Del treball.

Les primeres Fabriques es van situar a les ciutats. Això va provocar un creixement Extraordinari de les ciutats i es van crear noves ciutats. Molts van Abandonar el camp per treballar a les ciutats, i aquest conjunt de canvis en L’economia i societat els anomenem revolució industrial.


EL TREBALL EN CADENA


Va ser el Nord-americà Henry Ford en produir en sèrie, l'automòbil Ford-T. I es va Anomenar Fordisme.

El sistema De producció de Ford tenia els avantatges següents:

•Els Cotxes avançaven a través de la cadena de muntatge fins al treballador, de Manera que es controlava el temps de treball.

•El Treballador duia a terme, de manera repetitiva, una feina concreta, per Això  ho feia ràpidament.

•Els Cotxes estaven fabricats amb peces intercanviables, i això n’abaratia la Producció.

2. L’ACTUAL REVOLUCIÓ INDUSTRIAL


L’ APARICIÓ D'INDÚSTRIES NOVES AMB NECESSITATS DIFERENTS


Actualment, s’està produint una revolució en les industries per culpa de L’alta tecnologia, que fa servir pocs treballadors però molt qualificats, ja Que les tasques mecàniques les duen a terme els robots.

UNA NOVA ORGANITZACIÓ DEL TREBALL EN UN MON GLOBALITZAT


Actualment, les relacions econòmiques entre els diferents llocs del mon Son mes intenses que mai, per això parlem d’una globalització de l’economia.

•La producció es destina a mercat mundial, per això Es produeix una concentració empresarial en grans grups industrials.

•En segon que lloc, moltes d’aquestes grans empreses Son multinacionals.

•Els processos de producció també són globals, poden Tenir la empresa a un lloc però produir en un altre lloc.

UNA INDUSTRIA ORIENTADA AL CONSUMIDOR


Les empreses per tenir èxit destinen part del pressupost a aquest Aspectes:

•Màrqueting i publicitat

•La recerca i desenvolupament

•L’organització de l’empresa

•Millora de les vies de comercialització

3. ON ES LOCALITZEN LES INDUSTRIES?


Les Industries necessiten un espai on situar les seves instal·lacions. La Localització de les empreses està condicionada per diversos factors:

•Les Facilitats del transport

•Disponibilitat, Qualificació i cost de la mà d’obra

•Proximitat Dels consumidors

•Factors Polítics

•Proximitat A altres industries (en polígons industrials o en parcs empresarials i Tecnològics.

•Preu Del sol

•Abundància De recursos naturals

4. ELS PRINCIPALS TIPUS D'INDÚSTRIES


La INDUSTRIA PESANT proporciona productes que són necessaris per al desenvolupament d’altres Activitats industrials. Les principals industries pesants són:

•Siderúrgia

•Metal·lúrgia

•Petroquímica

•Industria Del ciment

•Industries De ben equipament

La INDUSTRIA LLEUGERA, que també anomenem industria de bens de consum, proporciona productes Elaborats destinats als consumidors. Solen estar al costat de les grans ciutats Per la proximitat al consumidor. Les més importants són:

•Alimentació

•Textil

•Electrònica

5. LES GRANS REGIONS INDUSTRIALS

Al món hi ha Tres grans regions industrials:
la Uníó Europea, els Estats Units i la Regió de l’est i el sud-est asiàtics.

6. LA INDÚSTRIA ALS PAÏSOS DESENVOLUPATS


LES GRANS EMPRESES SÓN OCCIDENTALS

La majoria De les grans empreses industrials del món pertanyen als països desenvolupats i Disposen de grans capitals, que són imprescindibles per crear i mantenir una Empresa. Moltes d’aquestes grans empreses són multinacionals.

La Deslocalització, però, no afecta a totes les indústries ni totes les tasques Del procés de producció.

•Pel Que fa a les industries, als països desenvolupats s’hi mantenen les més Estratègiques, com ara les armamentístiques, les indústries de productes Peribles.

•Els Països desenvolupats es reserven les tasques de direcció i continuen sent els Centres d’innovació.

UNA INDUSTRIA PRODUCTIVA, PERÒ QUE CREA POCS LLOCS DE TREBALL

La aplicació De noves tecnologies al procés de la producció ha fet necessària una mà d’obra Cada vegada més qualificada i capaç d’assimilar els avenços tecnològics, que Ens arriben amb molta rapidesa.

LA LOCALITZACIÓ DE LES FÀBRIQUES ALS PAÏSOS RICS

Actualment, Es localitzen a la perifèria urbana, al costat de les principals vies d’accés, I en espais rurals ben comunicats. En general les fàbriqueses concentren als polígons industrials i als parcs tecnològics i Empresarials.

7. LA INDÚSTRIA ALS PAÏSOS SUBDESENVOLUPATS


La majoria Dels països subdesenvolupats tenen poca indústria, però s’estan Industrialitzant gràcies a la deslocalització de les fabriques del països rics, Per això els llocs de treball en el sector secundari augmenten.

Sovint, el Desenvolupament industrial i l’ocupació de molts dels seus habitants depenen de Les multinacionals que s’estableixen en el seu territori.

 La instal·lació de multinacionals planteja Avantatges i inconvenients:

•Gran Part dels beneficis van als països desenvolupats, on estan les seves centrals.

•Les Multinacionals impulsen l’activitat econòmica a la zona on s’estableixen, Porten tècniques de producció més avançadés i creen llocs de treball.

Als països Subdesenvolupats, l’activitat industrial es concentra a les grans ciutats i als Països que tenen costa a prop dels ports.

Entradas relacionadas: