II República ( 1931-1936 )-Bienni d'Esquerres i Bienni de Dretes

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,73 KB

9(1931-1936)//Bienni Esquerres(31-33):el govern,reformes-nivell de Europa.MILITAR:acabar amb intervencionalisme de l’exèrcit; + nºoficials-soldats (despesa econòmica); transformar en exèrcit professional i democràtic;llei re retir de l’oficialitat;creació de l’escala de complement, ascendir per exàmens (dreta se sent agredida);1932-intent G.Sanjurjo (demostra sector descontent).RELIGIOSA:limitar influència en la societat, estat no confes, supressió pressupostos, matrimoni i div;dissolució ordre jesuïtes;Llei de congregacions, limitar possessió de béns i preveure’n la dissolució en cas de respresntar un perill per l’Estat (descontent relig.) ?campanyes antirepub.AGRÀRIA:fi del latifundisme, decrets de millor condicions(..);1932 Llei R.Agrària, no col·lectivització sinó expropiació latifundis, i assentament dels pagesos, expropia sense indem. IRA (descont. Grans prop i pagesos) ? lentitud, poc pressupost, resistència (Casas Viejas).LABORALS I CONFLICTIVITAT OBRERA:Largo Caballero-reformes de millor de les condicions laborals;Llei de contractes de treball;llei jurats mixtes (estableix arbitratge de l’Estat en cas de desacord); creacció d’assegurances socials; reducció jornada laboral al camp.
CULTURALS:ensenyament(+50%inversió),garantir educació liberal i laica a tota la població;Escola laica, mixta, obligatòria i gratuïta (difusió de la cultura en general).
Bienni Dretes(33-35):6/33 dimissió d’Azaña xk perd el suport al parlament quan els socialistes deixen el govern.11/33 eleccions generals, guanyen dretes.


33-Govern Lerroux?aturar reformisme bienni anterior: fre reforma agrària (tornar terres a nolbes, - sous);aprovació pressupost culte i clergat;amnistia als militars implicats en l’intent cop d’estat del general Sanjurjo; - pressupost educació.34 entrada de ministres de la CEDA al govern/ esquerres ? signe inequívoc encaminament cap al règim feixista.?Vagues generals?Estat de guerra,Astúries-miners-rev.social CNT i UGT;Catalunya-6/10/34-Companys declara la Rep.Catalana dins la Rep.Fed.Esp. Tardor 35- es destapen casos de corrupció que impliquen al P.Radical?crisi política,agreujam diferències entre socis de coalició guvernam.P.R.? CEDA 2/36?noves eleccions generals. .//?1er enfrontament a les urnes entre els dos bàndols diferenciats i irreconciliables (polarització política i social de la societat esp.): Esquerres (Front Popular?coalició de republicans desquerra+socialistes+comunistes a nivell de tot l’Estat);;Dretes (Front Català de l’Ordre?la Lliga acompanyada+altres opcions conservadores)(Bloque Nacional?CEDA+monàrquics+tradicionalistes). Quan l’esquerra puja al poder s’inicien aquelles accions que es van estruncar?descontentament del sector conservador+inici de conspiracions.Les Dretes es convencen que la única manera d’aturar les reformes?cop militar?G.Mola, director de la conspiració(al seu costat Goded,Queipo de Llano i Cabanellas).Juliol36-assassinat Calvo Sotelo(Guardies d’Assalt); 17/7/36-Franco es posa al davant de les tropes esp. A l’Àfrica. 18/7/36-altres militars segueixen a Franco i es subleven. ?Inici guerra civil (2 bandols, no triomfen totes les sublevacions).

Entradas relacionadas: