Ideiak eta sinesteak ortega y gasset

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en vasco con un tamaño de 12,74 KB

2. Ideiak eta sinesteak


· Ideia da gizakia ezagutzeko oinarria

· Iraganeko nahiz oraingo gizakia ulertzeko modu bakarra ideien bitartez da

· Horrez gain gizakiak munduan nola jokatu aukeratzeko koordenadak dira ideiak

· Ideiaren kontzeptua historian zehar ezberdin ulertu izan da

· Ortega y Gasseten proposamena: Bi mota daude:


Sinesteak

Ideiak

· Guk gure baitan ditugun usteak


· Berezitasuna: sinesmenak hain

 barneratuta ditugu, ez garela

 konturatzen baditugula. Adb: osasuna


· Sinesteen baitan bizi gara


· Sinesteek gu gauzkate


· Guk ez ditugu sinesteak aukeratzen


· Sinesteek geu kontrolatzen gaituzte,

 tradizio edo kultura batetik transmititzen

 dizkigutelako.


· Horrela transmitituta datozelako eta ez

 ditugulako aukeratu ditugu hain barnean


· Ez ditugu pentsatu ere egin behar


· Ez ditugu eztabaidatzen


· Beste testuinguru batetik datozen

 usteekin aurkitzean zalantzak sortzen

 zaizkigu (zalantzazko itsasoa)


· Zalantza horretan gizakiak filosofiari

 heltzen dio, filosofiaren beharra du eta

 arrazoiarekiko fedea garatzen du.


· Sinesteak zalantzagarriak diren

 momentuan konturatzen gara sineste

 hauek barnean ditugula.


· Gizakiak berak eraikitako uste eta

  pentsamenduak


· Sinesteak zalantzan jartzean eta

 filosofiara jotzean ateratzen ditugun

 ondorioetatik eraikitzen ditugu ideiak.


· Ortega y Gasset ideien alde zegoen


· Ortega y Gassetek Espainiari kritika

 egiten zion, sinesteen barruan zegoela

 zioen.


   - Autentizitatea falta zaio Espainiari:

     Ideien arteko ezberdintasunik ez

     dago, masa sinesmena dago

     indarrean. Inor ez da kritikoa.

     (Autentizitatea: kritiko izateko

     ausardia).


   - Ideien defentsa egitea ekintza

     heroikoa da, ahalegin pertsonal eta

     intelektuala egin behar baita.


   - Espainiari filosofia falta zaio


   - Norberak pentsatzen duena defendatu

     behar du.

Entradas relacionadas: