Iberia argilosa

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,99 KB

 

Aridesa-
Relació Entre calor i humitat augmenta si augmenten aquestes menys de 30mm Pi.-n. S. -no. Se.

Clima De muntanya-
Té lloc a partir dels 1000m i cada 100 m la Temperatura cau0,65ºc

Clima Mediterrani-
Precipitacions escasses i molt irregulars amb Hiverns suaus i estius moderadament calorosos

Clima Oceànic – nuvolós, amb precipitacions abundants i ben Repartides durant l any cap mes àrid temperatures suaus estius Frescos hiverns moderats

Clima Subtropical-
Canàries-zones baixes subdesèrtic precipitacions Escasses zones altes + de 1000mm temperatures càlides tot l’any Amplitud tèrmica escassa

Clima Urbà-
Grans ciutats mes nuvolositat i menys humitat

Continentalitat Climàtica – trets continentals això provoca major amplitud Tèrmica

Desertització-
Progressiva degradació i desaparició de la coberta vegetal i pèrdua De la capa fèrtil de l sòl d’un territori, circumstàncies Agreujades per l’escassetat i irregularitat de les precipitacions.

Sequera-


període sense precipitacions o amb precipitacions no Significatives solen anar acompanyades d’elevades temperatures,

relleu

Depressió-


Sector De la superfície de la Terra més baix respecte al nivell de les Regions circumdants, situat generalment a l’interior dels Continents o de les àrees marines.

Ibèria Silícia-


àrea de la península Feta de materials antics del paleozoic molt rígids i fracturables

Ibèria Calcària-


composta de Materials de la secundaria i la terciària durs es van plegar a l Orogènia alpina.

Ibèria Argilosa-


materials de l’era Terciària i quaternària encara no han estat afectats

Meseta-
Altipla que ocupa en centre de la pen. Ibérica -materials del Paleozoic afectats per l'orogènesi herciniana altitud 650m poc Homogèni.

Modelat Càrstic-


activitat de Diferents agents erosius sobre materials calcaris especialment Sensibles a la dissolució química per acció de l’aigua.

Modelat Glacial-


derivades de l’acció De glaceres. Durant les glaciacions quaternàries.

Modelat Litoral-


l’acció dels agents Erosius marins,sobre les costes litorals de la pen ibérica

Orogènia Alpina-


activitat tectònica De gran intensitat que tingué lloc en l’Era Terciària i que Provocà el plegament violent dels gran dipòsits de l’era Secundària

Orogènia Herciniana-


provocà Plegaments, fractures, encavalcaments i aixecaments de materials mes Antics i tingué lloc a finals de l’era primària

Entradas relacionadas: