Hume fa una crítica a l a idea de substància extensa (món), infinita (Déu) i pensant (ánima).

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,25 KB

Metafísica Cartesiana

Diu que en el món nomes hi han 3 substancies:

“Res infinita” → Dios

“Res cogitans”  → Al jo que pensa

“Res extensa” → El món (cos)

Subsatncia: es alló que existeix de tal manera que no necesita de cap altre cosa per existir.

Concepció del món: 

Concepció mecanicsta= totes les coses de la natura estan sotmesas a les lleis naturals i físiques del moviment i per tant ell entén la natura com el mecanisme de un rellotge. Ell explicara la Concepció amb el principi de la causalitat: Tot el moviment es una cadena de causes i Déu es el primer motor, l’únic que fa es posar el món em marxa. Per Descartes Déu serà el rellotger. Ell creu que l’univers es determinista= si jo faig un moviment aquest moviment estarà determinat ja que no pot fer un altre cosa per tant tot esta sotmes a les lleis naturals.

Concepció de l’esser humà: Per una part el cos i per l’altre la ment.

Déu es una substancia infinita que crea la substancia extensa que es el mon i crea una substancia pensant, que es el.

Cos: Es part del “res extensa”  per tant el cos estara sotmes a les lleis naturals (com el món), el determinista. El cos poseeix l’organ dels sentits, sabem que a trtaves dels sentits, obtindrem les idees abenticies, ens comuniquen com es el món i ens proporciona informació sensorial.

Ment: Es el mateix que el “res cogitans”, la ment que seria com l’anima per Plató, es inmaterial i ens proporciona pensament, dubte, desig, voluntat, llibertat.

Per Descartes el cos i la ment son totalment independents. Ment i cos units per la glandula pineal. No explica com unir algo material amb algo immaterial.

La teoria del coneixement


Hi han dues maneras de explicar com podem coneixer:

  1. Sentits: Proporcionan idees adventticies que son les idees sobre el mon. Diu que els sentits no poden ser criteri de veritat per que no es popden donar veritats fermes ja que els sentits ens poden enganyar i a mes l’esperiencia es cambiant.

  2. La raó: Si que proporciona coneixdemnet veritable sempre i quan no es basi en la experiencia sinó que ha de donar arguments a partir de idees innates seguint el metode logico-deductiu.

Entradas relacionadas: