Hizkuntza eta literatura

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en vasco con un tamaño de 4,83 KB

 

Alderdi metalinguistikoa:1


Ikasleek jakin behar dute elkarrizketa esploratzailearen funtzionamedua(elkarrekin lanean, entzuten)

2

Harreman eta cultura jakintzak, zehar konpetentziak ere.

3

Fontichen proposamena (talde handian=helburu/prozedura, talde txikian=hariketa egin, talde handian=partekatu talde txikien emaitzak.

Elkarrizketa:1

.Interakzionalak: eguneroko errutinakk(oinarrizko inputa, agurra)

2

Transakzionalak:informazio berria,ez esangarria, kontestualizazio gutxi.

Motak


:-

Kontaketa egitea(esperientzia komunak, oporrak),

Fikziozko errelatoak (ipuinak). Gertaerak kontatzea(indibiduala,nola sentitzen garen, familia deskribapena)

Elkarrizketa motak:1

.Hizketa lehiatua (ikasleek hitz hartzeko lehiatu, nahiz ekarpenik ez egin).

2

Hizketa gehitzailea(talde giroa ez kutsatzeko, jakintza modu akritikoan gehitu)
3.Hizketa esploratzailea (esandakoa aintzat hartu, hedatu eta aldatu)

Erroreen azalpena:1

.1H eta 2H inferentzia
2.Gaingeneralizazioa(hizkuntza elementu bat gehiegitan erabiltzea)
3.Hiperzuzenketa(elementuak gehitu)

Erroreak tipología :motak:1

Desbideratze sistematikoa(ez du ikasi, gaitasun falta.Erroreak dira eta egiten dituzte ikasi ez dutelako=gaitasun falta eta input nahikoa ez jasotzeagatik

.2

Desbideratze asistematikoa: ikasi bai baina estrategia/baliabide falta=huts egiteak.Arazoa ez da inputa baizik eta outputa eta praktika falta. Ikasi du baina estrategia falta

. 3

Lapsusak.Bat-batean geratzen dira.Hiztun guztiek lapsusak egin, ez daude ez inputa ez praktika faltarekin lotuta.

Gaitasun komunikatibo motak:1

.Gramatikala(fonologia, hiztegia

) 2

Soziolinguistikoa(hizkuntza egoera ezberdinetan erabiltzea, erregistroa) 3Diskurtsiboa: (hizkuntza eta munduari buruzko ezagutzak, estrategiak, testuak antolatu.

Ikas-estrategiak:1

.Zeharkako estrategiak: ikaskuntza antolatu eta ebaluatzeko=autonomia gehiago lortu.*metakognitiboak: norbera kontrolatzeko.*afektiboak: emozioen jarduera*sozialak:taldean lan egitea

. 2

Estretegia zuzenak: hizkuntzarekin lotutako arazoei irtenbidea emateko.*oroimenezkoak:testu bat buruz ikastea*kognitiboak:itzulpena egitea*konpentzatzekoak:akatsak zuzendu

Inferentzia


*Sasilagunak: reparar/erreparatu; historia, istorio;decente, dezente.*Baliokidetasunik ez izatea: hermano/anaia, realizar/egin.

Ikasleen trebetasunak garatzeko irakas-estrategiak1.Orientatzea(? Ireki, orokor) 2.Erraztea (osatu, fokalizatu, Esan duzu?) 3.Informatzea(argudioak) 4.Sostengu ematea(Zer? Puskatu dela?)5.Bukatzea.

Kontzientzia metalinguistikoa ikas-estrategiak:

1Noiz era nola egin kasu formari,2hren erabilera ikaskuntzaren edozein fasetan egin eta erabili behar da, forma eta esanahia erlazionatuz;-tarte-hizkuntzaren faseak definitu(tasun markatua eta markatugabea) -gaitasun kognitiboak kontuan izan-2Hko jarrera positiboa -ikas-helburuekin lotura -formaren analisia (tasun markatua eta tasun markatugabea).
2.Hizkuntzaren irakaskuntza esplizitatu (ikasleek kontzientzia metaliguistiko gehiago hartzeko)

Lengoaiaren funtzioak:

1.Gidatzea(nola egin behar den adierazi(leheengo hau,gero) 2.Arrazionatzea(kausa-ondorioa,kamiseta horia zen baina ez zen ikusten argirik ez zegoelako)  3.Irudikatzea(eoera batean aurrean zer egin irudikatu).

Mintzamenerako arauak:

1Analogiaren printzipioa (funtzio berbera betetzen duten edo nolabaiteko parekotasuna duten hizkuntza-elementuen arteko antzekotasun forma) 2Gutxieneko aldaketaren printzipioa. 3Elkarrizketarako lankidetza-printzipioak (motak:
Kantitatea, kalitatea, errelebantzia/garrantzia, modua).Hiztuna eta entzulea bereizi.

Tarte hizkuntzaren ezaugarriak:

1Sistematikoki aldatzen dira, hizkuntza batean dakiguna bestean adierazteko aldaketak egin behar dira. 2.2hren jabetza ordena eta garapen sekuentzia berdina da ikasle guztieantzako(unibertsala)Berdin du 2H binkularra izango delako. 3. 1H eragina du tarte-hizkuntzan(zailtasun maila tasun markatuen araberakoa izango da).

Ulermenerako estrategiak:

1.Mezua errekonozitzea. 2.Aukeratzea(egoera zehatza, orokorra, kulturala ezagutzen dugulako) 3.Aurreratzea 4.Inferitzea(munduaren ezagutza kultur eskemak, gidoiak,markoak)5.Gogoratzea

Entradas relacionadas: