.

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en vasco con un tamaño de 6,13 KB

Latineko maileguak euskarara egokitzeko era bereziak direla eta, arau batzuk zehaztu zituen Mitxelenak (1974) eta arau horiek ere euskalki guztietan gauzatzen dira: 


  • p,t,k,b,d,g,f+ r,l ez ditu euskarak bereganatu. Adib: pluma>luma edo cruce>gurutze. 

  • Ez da hitz hasieran r-rik onartu. Adib: Erroma, errege, errota, arrazoi(n)...

  • Hitz hasierako p,t,k >b,d,g egiteko joera egon da: bake, denbora, gauza

  • Bokal artean n galdu egin da: corona>koroa. 

  • l>r egin da. Angelus> aingeru

  • -ll>-l- egin da. Castellu(m)> gaztelu.

  • Hitz bukaerako -s> -tz corpus>gorputz

Entradas relacionadas: