Hitz homonimoak

Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras materias

Escrito el en vasco con un tamaño de 13,49 KB

 

ERROA: hitzari oinarrizko esanahi lexikoa ematen dion morfema 

da. Hitz funtzional edo gramatikal batean erro bat dugunean erro 

hau funtzionala edo gramatikala izan daiteke. Sintaxian buru 

Funtzionala daERATORPENEZKO MORFEMA: dauden lexemetatik abiatuta, 

lexema berriak sortzen ditu. Erroaren esanahi lexikoa aldatuz, hitz 

berriak sortzeko aukera ematen du. Askota, hitzaren kategoria 

gramatikala aldatzen du, edota esanahia. Bestetik hitz elkarketak 

daude. Hitz elkarketa lexema berria sortzeko bi lexema edo gehiago 

Kateatzea da


FLEXIOZKO MORFEMA: flexio morfologikoak dagokion 

informazio gramatikala gehitzen dio l3xemari hizkuntza baten 

eskakizun sintaktikoen arabera.  Erroari edo eratorpenezko 

atzizkiari lotuta dago eta bestetik esan beharra dago ez duela 

esanahi lexikorik gehitzen, ezta kategoria lexikoa aldatzen. 

Gehitutako informazio hori sing edo plu,  adb lehenaldi edo ez lehenaldi, masc edo fem adierazteko balio du.

ERATORPENEZKO ETA FLEXIOZKO AURRIZKIAK:

ERATORPENEZKO ETA FLEXIOZKO ATZIZKIAK:

ERATORPENEZKO ETA FLEXIOZKO ARTIZKIAK:

Kontuz bokal tematikoarekin, konjugazioa adierazten du.

2.- a. Eman hurrengo bokalen altuera edo itxiera, aitzintasun-

atzekotasuna, eta biribiltasuna: [e] erdi-itxia, aurrekoa, 

biribildugabea [o] erdi-itxia, atzekoa, biribildua [u] itxia edo 

goikoa, atzekoa, biribildua [y] itxia edo goikoa, aurrekoa, 

biribildua [a] irekia edo behekoa, erdikoa, biribildugabea [ɛ] erdi-

irekia, aurrekoa, biribildugabea [ɔ] erdi-irekia, atzekoa, 

biribildua [i] itxia edo goikoa, aurrekoa, biribildugabekoa [ø]

erdi-itxia, aurrekoa, biribildua [ɒ] irekia edo behekoa, atzekoa, 

biribildua  [ae]aurrekoa, irekia, ez biriribildua,[oe]aurrekoa, erdi 

irekia, biribildua,[]

Minusculak: i, y , u, m(aldreves)tentso   MAYUSCULAK:    I, Y, U -> laxo

b. Azaldu ze ezaugarri artikulatorio islatzen duten lehen eta 

bigarren formakinek. Lehen formakinak (hau da, F1-ek) 

soinuaren artikulazioan mihiaren bizkarrak duen altuera 

islatzen du, hau da, zenbat toki geratzen den mihiaren 

bizkarretik sabaira. Mihi bizkarra zenbat beherago egon, toki 

gehiago geratzen da sabairaino, eta mihi bizkarra zenbat gorago 

egon, toki gutxiago geratzen da sabairaino. Beraz, bokal 

irekiekin (hau da, beheko bokalekin), toki gehiago geratzen da, 

eta bokal itxiekin (hau da, (hau da, bokala zenbat irekiago 

izan), F1-en frekuentzia altuagoa da, eta mihi bizkarra zenbat 

gorago egon (hau da, bokala zenbat itxiagoa izan) F1-en 

frekuentzia baxuagoa da. Bigarren formakinak (hau da, F2-k) 

soinuaren artikulazioan mihiaren bizkarra aurrerago edo 

atzerago dagoen islatzen du. Bokala ekoizterakoan bizkarra 

zenbat aurrerago egon, bokalaren F2-k frekuentzia handiagoa 

du, eta zenbat atzerago egon, F2-ren frekuentzia txikiagoa da.

Entradas relacionadas: