Historia - Gizarte

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en vasco con un tamaño de 8,79 KB

 
EZAGUTZA HISTORIKOEN IZAERA * Historiaren esparrua nola zabaldu den ikusteko, 4 norabide eman, 1) Denbora, arkeologia, 2)espazioa edo historiak aztertu dituen lurraldeak (antropologia), 3) arlo tematikoa 4) Subjetu historikoa. --> Nola zabaldu da denboraren eremua, zein ikuspegi dauka? 1) Ikuspegi kuantitatiboa, XI. menderarte antzinateko zibilizazioak eta historiaurrea, 2) Ikuspegi kualitatiboa. --> zein da XIX.arte ezagutzen dn historia, noiztik noraio, epealdiak? 2500 urtkoa, hauda, greko-erromatar epealdia eta ondoren kristau aroa, mendebaldeko zibilizazio deiturikoan gauzatu zena. --> lehen garaiak zeren bidez ezagutzen zituzten?Biblian agertzen ziren gertaerak eta kronologia jarraitzen ziren. Munduare sarrera 4963 edo 4004katik. --> Zein testuinguruan eta zergatik hasten da denboraren eremua sakontzn? Espedizio Napoleonikoek ordurarte ezagutzen ez ziren antzinateko zibilizazioa aurkitu zutenean,ondorioz, ezagutza historikoen metodoak aldatzen hasi ziren. --> Zein diziplina denboraren ermua zabaltzn duena?ze datazio dugu eta zein zibilizazio ezagutzen dugu berari esker? Arkeologia, Antzinateko zibilizazio unea mugatzen du, 3000 urte k.a, Mesopotamia, Minos eta Kreta. --> Gau egn, historiarn ibilbid luzea, noraino heltzn da?zein erronk? NOla deitzen diogu epealdiari? Gizakiaren jatorria da erronka, historiaurrea arloa deritzo. --> Denboraren ulerkuntzan eman dirn aldaktak. Denbora historikoak dituen 3 motak, ezaugarriak eta adb: A) Une laburra, Gertaera puntualei egiten dio erreerentzia, adb Bastillako hartea, 1789ko uztailaren 14a B) Koiuntura edo abagunea, UNe ertaina Zikloen iraupena adierazten du. ADB Iraultza Frantzesa, 1784. D) Une luzea edo estruktura, Gizarteko estruktura antolaketa aztertzen du, ABD Jaor erregimn sistm. ---> Espazioa, zein lurralde ziren historialariak atertzen zutn eta kanpo gelditzn zirenak? Aztergai nagusiak mendebaldeko europa eta mediterranear zibilizazioak, kanpoan ipar eta ekialdeko Europa. --> Historia tratatzeko era, "Historiaren euroerdikotasuna" --> Euroerdikoitasun arrazoi positibistak hainbat herrialdeetatik kanpo. Zin arguio hau defendatzeko? Ezagutza historikora heltzeko metodoa idatzitako dokumentuen aztertzean zetzan, eta honen ondorioz beste kultura batzutan idazkera ezezaguna zen neurrian, ohiko afrika beltzean gertatzen zen eran historia izateko posibilitateak kentzn dizkio. --> Ze itrburu dira Europarrak ez diren herrialdeen berri esaten digutenak? A) XV mendearn bukaeran aurkikunde aroa deiturikoa europar munduari beste herri batzuk ezagutzea gertatu zitzaion. XI europar kolonialismoarekin Europarren domeinua munduan zehar goren mailara heltzen dugunean lehenaipatutako ezagutza sendotuz doa, diziplina berri bat B)Antropologia, D) ahozko tradizioa aztarna materialak eta bizimoldeak baliabidetzat arabiliko baitu. --> Zein pausu eta muga, XX mendeko 70.hamarkadara arte lurralde berriak historia lanetan sartzeko? a) Annales (1929an) historia diziplina zientifikoa bilakatzn. b) Deskolonizazio prozesua, 60 hamarkadn herri identitatea lortu. d) Muga; lurralde horiek historia liburuetan Europarren ikuspegitik atertzen ziren. --> Zeintzuk dira globalizazioa eta mundu historiaren arteko harremanak? Zein faktore berri daukagu azken hamarkadetan eta zer eragiten du? Sist mundialaren interdependentziaren errealitate honek lurralde oharmen globalagoa eskatzen du - Ze ezagutza historiko eskatuko luke? Herri guztiekin errespetatsu izango den ezagutza historikoa - Zr adb daukagu nmundu historia edo historia globalaren ermuan? Brauden "Las civilizaciones actuales" --> Lurralde hurbilenetik zabaleraino historia azterketaren lurralde eskalak, A) lekuko tokiko historia, B) Estatu gabeko herrialdeak D) Estatu nazioa E) Zibilizazio erakoa F) mundu historia. --> Ohiko hisoriak eta historiografiko berriak dituzten subjetu historiko anitzen ezaugarriak: A) Gizabanakakoa dela nagusi, B) Talde Sozialak izango dira protagonistak D) Gizakiaren obrak, hartuko du autonomia E) Pertsonaiak arruntagoak izango dira.

* Zein izango litzateke Historiaren balioa eta funtzioa? 1- Gizakiari muga eta erreferietzi puntu orientatzaile eran aurkezten zaiola. Gizakiari etorkizuna markatu egiten baitiote, esperientzi horren arabera zer egin behar ez duen jakingo baitu. ADB: lagun bati egia ez aitortzearren izandako liskarra IRITZIA; TRistea da eskarmentuetatik ikasi beharra gizakiari etorkizuna markatzeko. 2- Historia gure esperientzi pertsonala eta gure belaunaldiarena hedatu eta zabaldu egiten du, eta horri esker memoria kolektiboaren itxura hartuz, errf puntua eta identitatea edukia dezakegu. ADB Hiroshima/Nagasaki (II.mundu gerra ondoren) * Gizartea historialarien kezken eta lanen oinarria, zein eragin daukan testuinguru horrek historiarengan eta bere lanean? Historialariak, gizarte horren arazoak,asmoak... aztertu eta deskripzio edo analisi historikoak argitu behar ditu lehenaren ezagutza gehituz. Historiaren idazteko era aldatuz doanez denboraren zehar, gaiak pertsonaiak ikuspuntuak berritu eta ugaldu beharko ditu. --> Historialarien egitekoa eta muga? --Egitekoa:egia historikoaren ildoari jarraituz, errealitatearn eta historia lanen arteko distantzia laburtzea. --Mugak: Balio- sit edo mundu ikuskerak, lan prozedurak eta metodologiak, dokumentuak, ugaritasuna edo urritasuna, historiaren erretoriko, erakundeen babesa... --> Posible da ezagutza historikoa?ezagutza historikoaren arao honi zein irtenbide epistemologiko eman zaizkio? ezagutza teori ezaug? 1) Historiaren objetua, hau da, dokumentu historikoak eta berauotan agertzen diren gertaerak soilik jaso eta isladatu. -LEHENTASUNA: objetuari ematen zaio - ESKOLA HISTORIOGRAFIKOA: positibismoa - TEORI EPISTMOLOGIKO IZENA: Isladaren teoria mekanizista. 2) Historialariak irizpide eta balore batzuren arabera gertaerak hautatu, eratu eta balioztatutz, historia lana neurri handi batera bere lan sormena izanda. - LEHENTASUNA; subjetuarena ESKOLA HISTORIOGRAFIKOA: historizismoa TEOR EPISTEMOLOGIKOA; t.idealista. 3) Dokumentuek eskaintzen duten errealitate objetiboa jaso eta historialariaren subjetibitateaz sortzen da. LEHENTASUNA: subjetua eta objetuaren arteko elkarrekintza ESKOLA HISTORIOGRAFIKOA: marxismoa TEORIA EPISTEMOLOGIKOA isladaren teoria eraldatua. HISTORIA ETA GIZARTE ZIENTZIAK IKASGELAN * Historia irakaskuntzaren ohiko 4 helburu: A) Haurraren irudimenaren ahalmena sortzea B) Haurra mundu politiko eta sozialean sortaraztea D) Ikaspen morala eskeitzea E) Eraldakuntza sozialen zentzuaz jabetzea --> Helburu hauek zein arloan kokatu? Ezagutza arloan. --> historiaren irakaskuntzak, helburu kultur zalea duela zer esan nahi du? Gizartearen bilakaeraz ezagutza ia eaustiboa jasotzea. --> Helburua zeren bidez lortu? Memoria trebekuntzaren bidez --> Historiaren ohiko helburuak ezagutzaren teoria jakin batean oinarritu Zein da teoriaren muiina? Subjetuarengandik kanpo diren laboratutako ezagutzak subjetuak pasiboki jasotzeab datza. --> Ohiko helburu kultura zaleak ze akatsa?Ikaslearen maila psikoebolutibo ez duela ia kontutan hartzen. *Gaur egun helburu intelektual edo kognitibo --> Zertarako bideratu behar dira helburu intelektual edo kognitiboak? Ikaslea historia eta sozial arloko pentsaera formala bideratzeko. --> helburu horiek lortzeko zer beharko luke? Historia eta zientzia sozialen egitura ezagutzea --> Diziplina sozialak antolatzen dituzten kontzeptuak: kultura, habitat, erakunde politikoak, baliabideak;egokiera, heldutasuna, gatazkak eta gatazkak adminiztratiboak, elkarrekintza, boterea, teknologia, aldakuntza soziala, autaketa, era askotako kausalitatea. --> kontzeptua k barneatzean zer eragin izan dezake bere pentsaera historikoaren garapenean? oharmen soziala apurka-apurka bilakarazten eta gehitzen, eta era berean pentsaera historikoaren barnean dauden maila desberdinak ulertarzaten lagunduko dio, hots, denbora historikoa, bilakaera historikoaren konplexutasuna, ezagutzaren erlatibotasuna... --> helburu hauek bat batean lorten dir? ZE HASTAPEN PEDAGOGIKO IZAN BEHAR DUGU KONTUTAN? ziklo bakoitzerako zehaztuak egongo eta beharko dira. Formulatzerakoen alde psikoebolutiboa baldintzak kontutan izanik.

Entradas relacionadas: