Historia del catalanisme - centre regional català

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,22 KB

 

1.A) Descriviu el contingut de la font i digueu de què tracta

La font és primaria (contemporània dels fets)  consistent en un fragment d’un document de caire polític on es planteja un model d’organització Política per a Catalunya dins de l’Estat espanyol, les denominades Bases de Manresa de 1892.

B) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font


Al 1892 va ser la celebració, d'una assemblea a Manresa k va aprovar les Bases per a la Constitució Regional Catalana, document k es coneix amb el nom de Bases de Manresa. Es tractava de la primera formulació d'un projecte d'estatut d'autonomia, k va coincidir amb la publicació de La tradició catalana, del bisbe Josep Torras i Bages.

C) Expliqueu l’organització política per a Catalunya que conté la font


 

 El text proposa que la Constitució regional catalana mantindrà la Legislació antiga referida als drets i llibertats dels catalans; que la llengua catalana serà l’única Oficial i que el poder legislatiu residirà en les Corts catalanes, escollides per sufragi corporatiu o Professional, amb una base electoral de caps de casa.

2.A) Expliqueu els orígens i les característiques principals dels diferents corrents ideològics i Polítics del catalanisme fins al 1901.
 
El vigatanisme és un moviment catòlic cultural i intel·lectual impulsat fonamentalment pels membres de les institucions eclesiàstiques de la ciutat de Vic. Liderat per clergues com Jaume Collell i el bisbe Josep Morgades, el vigatanisme va suposar l’apropament del clergat vers el catalanisme conservador. 
nou catalanisme d’arrels cristianes defensat pel vigatanisme va entroncar amb la figura del futur bisbe de Vic, Josep Torras i Bages (1846-1916), el seu màxim exponent en el tombant de segle. D’aquesta manera, el 1892, Torras i Bages va publicar La tradició catalana, text que afirmava el valor ètic del naixent regionalisme català i que es convertiria durant decennis en una mena de breviari de capçalera pels catòlics catalans, els quals van adoptar amb fervor un lema atribuït a Torras i Bages: “Catalunya serà cristiana o no serà”, citació que en realitat no es troba enlloc dels seus escrits, però que certament reflecteix amb gran força i precisió el seu pensament catalanista, moderat i d’arrel cristiana.
 

B) Expliqueu els fets principals del catalanisme polític des del 1880 fins al 1901


Valentí Almiral va impulsar al 1880, el primer catalanisme polític, és a dir, la transformació del moviment catalanista en doctrines i partits amb voluntat d'intervenir en l'Administració pública.
 Va fundar el primer diari escrit íntegrament en llengua catalana, el Diari Català 1879; va organitzar els 2 primers congressos catalanistes (1880 i 1883) i va fundar la primera organització cultural i alhora política del catalanisme, el Centre Català (1882). Va sistematitzar la doctrina del catalanisme polític en el llibre Lo Catalanisme (1886).
Va ser l'inspirador del Memorial de Greuges, document k va proporcionar una gran popularitat al Centre Català. L'escrit demanava una harmonització dels interessos i les aspiracions de les diferents regions de l'Estat espanyol. Presentava les reivindicacions catalanes. Fou presentat mitjançant l'exercici del dret constitucional de petició al rei Alfons XII el 10 de març de 1885. 
L'escriptor Àngel Guimerà i l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner van fundar una nova agrupació Lliga de Catalunya. El primer acte polític públic fou el missatge k va adreçar a la reina regent María Cristina al 1888, en què es demanava la plena autonomia de Cat. Es van integrar l'any 1901 Lliga Regionalista. 
1891 va crear la Uníó Catalanista, una federació d'entitats molt diverses ideològicament i socialment, amb voluntat de coordinar tots els nuclis catalanistes comarcals existents.
La primera acció important va ser la celebració al 1892, d'una assemblea a Manresa k va aprovar les Bases per a la Constitució Regional Catalana, document k es coneix amb el nom de Bases de Manresa. Es tractava de la primera formulació d'un projecte d'estatut d'autonomia, k va coincidir amb la publicació de La tradició catalana, del bisbe Josep Torras i Bages.

Entradas relacionadas: