Historia

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en vasco con un tamaño de 7,45 KB

HISTORIA IRAKASKUNTZAREN BILAKAERA *Azalu abrtzaletasuna eta nazioarteko... --> Zer iritzi erakustn dute txosten gehienak abertzaletasuna eta nazioarteko inguruan, Zer eman behar da? Umearen herrialdearen historia --> Zertarako? Bere inguruarenganako eta aberrirenganako maitasuna sortzeko. --> Zein neurri hartu behar dira?Ideia nazionala bere neurritik kanpo ez goraipatzea eo alboko nazioak ez mesprezatzea eta gustatzea. --> Zertan datoz bat txosten guztiak?Historiaren ezagutzak, herriak elakr ezagutzeko eta hobekiago uertzeko lagunu dezaketela onartzean, dena nazioarteko itxura artzen doalako; ez aberriak, herrialdeak esagertzen doazelako, naziren interdepenentza nagusitzen hasi delako baizik. --> zer erakusten du hisyoria unibertsalak?Zein da bere balioa?INongo nazioaren bizitzarik ezin dela azaldu bestearena kontutan hartu gabe. Argi dagoena, nazio bakoitzak kolektibitate zabalago baten parte dela Giza zibiizazioa lan kolektiboa dela, herri guztiak hartu baitutte part. --> Abertzaletasuna et nazioarteko espirituaren arazoa, zeintzuk dira arazo honen inguruan agertzen diren joerak? A)Herrialde gehienetan; historia nazionala hartzen ute erdatzat, historia unibertsaleko elementuak aipatzen diuzte hist.nazionala ulerteko beharrezkoak dituztenak. Neurri batean 2 historiak paraleloki irakasten dira. B) Eskandinabiar herrietan: Historia nazionala historia unibertsalean errotuta irakasten da. D) Rafael altamiraren ustez, gizateriaren lan kolektiboa agertu behar da. 2 historia motak elkartzerako orduan irakaslearen trebestasuna eta ikaslearen gaitasuna kontutan hartu behar direla azpimarratu du. * Nola planteatzn a metodo didaktikoa arazoa... --> Nolakoa zen historiaren irakaskuntz XIX.mnd? Zein gai aztrtzn ziren eta zein zen bere hari eroalea? Historiaren irakaskuntza historia nazionalaren narrazio kronologikoan eta beroni buruz ikasten oinarritzen a. --> Zei aro aztertzen ziren? Aro modernoa eta garaikidea baino lehenagokoak --> Zein ziren testu liburuen ezaug didaktikoak? Mapa historikoak, argazkiak, marrazkiak... --> XIX.mende ostean, historia irakasteko era aldatu, zein faktoreak eragiten dute? A)Historiaren zentzua zabalago B) Psikolog eta pedagogian ematen diren abantzuak eskolan eragna izango dutela -->Metodo didaktikoari buruzko arazoan, ezaugarri historikoaren helburuei dagokionez 2 fase. 1fasea)Gertaerak bere benetako itxuran ezagutzeaeta denboran eta espazioan kokatzen jakiteak. 2. fasea) - A. Beste gertaera batzuekin konparaketak egingo ditu eta bakoitzaren ezaugarriez eta izaerez ohartuko da. B) Gertaerak elkar lotzean, beren arteko zergatiak eta ondorioak ezagutuko ditu; azken finean, ikasleak bere ezautzak arrazoitzen eta sailkatzen jakin behar du. --> Ikasleek hastapen psikopedagokiko batzuk kontuan hartu; 1) Irakasleek ikasgaia emateko orduan ikasleen adinak eta ulerkuntza mailak mugatzen diuen balintzak 2) ulergaitzak diren formulazio abstraktuak eta jeneralizazioak baztertu 3) Historiaren irakaslea, zehatza eta bizia *Bruselazko mintiaren azterketak --> Zer dio historia testuliburuei buruz? iraupena: Aldaketa oso astiro ematen ari da Aurrerakuntzak; 1) Historia politikoari eta militarrari garrantzia kentzen zaion neurrian, historia ekonomiko kultural eta soziala gorpuzten ari ela 2) Liburuen itxura hobetu a: tipoggrafia eta irudia 3) Ikasleak ekintzan zuzenetara behartuak daude: laburpenak, testu osagaien irakurketak... -->Testuliburak ikusi ondoren, zeintzuk dira hist irakaskuntz inguruan egiten dituen gomendioak?A) Historia unibertsala giza zibilizazio ikuspuntua bultzatu behar dela, elikadura, jantzia, bizitokiak, garraioak... gaiak aztertuz. B) Garaikideak diren gertaeren azterketaren garrantzia azpimarratzen da, zentzu kritikoan eta hiritarrean hezten duelako, horretarako lehenik inform sorburuen ezagutza eskatzen du, irratia /egunkaria... --> ikasketa metodorik egokienak: Eztabaidak planteatzea, egunkariak burutzea...

* Ikaslea edukiaz jostea edo eta metoo zientifiko bidez historiaren esparruan bertan murgiltzea --> ZErgatik edukia ala metoo ientifikoaren arteko polemiko? Testuliburuek didaktika arloan ez dtelako eragin nabaririk eduki, funtsean ohiko irakaslea metodo pasiboak jarraitzn dutelako. --> Abantzuen eraberritzea norainokoa da? zein hutsune dira nabrmenak? Testuliburuan agertzen diren ezagutzak laboratuak eta mamituak daudenez, ikasleari ikasleak eta testuak eskeintzen diona jasotzea besterik ez du. Heziera sistm honetan edukiek eta irakasleek dute lehentasuna. --> eduki eraberritze asmoan, zein heziera mota sortu du?heziera aktiboaren zaletasuna --> Zein da heziera horren funtsa teorikoa? Ezagutzaren sortze prozesuan subjetuari nagusitas ematen dion teoria jakin baten iloari jarraitzen dio. Ikaslea metodo zientifikoa trebatu nahi du. --> Zein alderdiei ematen zaie garrantzia? Ikasleak burutzen duen ikaskuntzari ematen zaio lehentasun. Eta ikasle garapena metodoak landuz eta ariketaz eginez lortu nahi da. --> Aktibotasunaren esparrua suspertu eta hedatu nahian, metodo zientifikoan jarduteko 2 esparru arakatu dira. 1) Historia 2) Sozial arloa --> Lehengo esparruaren erabileraren zergaitiak; A)Gaien aukerakta zabalagatik B) INguru horrek metodo zientifikoan jarduteko posibilitateak dituelako. --> Zeintziaren muina metodoan ezartzeak zer eragin izan du eskolan? hezieran ikerkuntza metodoak bultzatzea, honela, enpirismo hutsa eta metodo induktibo nagusia izan delarik. --> Zertan oiarritzen da zientziarekiko ikuspegi berria? Berorren pragmatikan; garai bakoitzeko ientzak dituen eskema kontzeptualak eta eskema teoriak. --> Zer eragin izan du eskolako lan prozeduretan? Zer balioztatzen da? Kontzeptu eta printzipio orokorren irakaskuntza baliozten da. * Baliabide bibliografikoak --> Ohiko histografiaren ezaugarria... nolako ikuspuntutik jasotzen da baliabde bibliografiko berietAN? Garai bakoizteko guden formak, partaideek zituzten elementuak eta estrategiak, arazo militarrei emandako irtenbideak, soldauen bizitza, balorea... --> Historia adostasuna.... historiografia berriarekin adostasuna duen bibliografia jakin batek beste historia ikuspegi bat ematen du, zein? Guden eta armaden funtzionamenua eta egitura. --> Historia honek bizitzaren zein atal jasozen du? bizilekua, etxebizi egiturak, etxekoen bizitza, jatekoak, jokoak, lanak, jantziak, osasuna, gobernamendua, heziera, aurkikuntzak, bidaia... --> baliabide hauel zer nahi dute eskaini eta zeren bidez? Garai bakoitxa ezaugarritzen duten elementu objetu eta egoera desberdinak eskaintzea, liburuetan agertzen diren azalpen eta iruiez. --> nola definitu dezakegu historia mota hau? Historia antropologikoa --> Eguneroko bizitzaren historia agrtzn den bibliografia hau ze adinetars eta zertara begiratuta? Adin bakoitzera egokituta, hau hezk eta lehen hezk begiratuta.

Entradas relacionadas: