Historia 2

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,31 KB

ELS INICIS DEL CATALANISME POLITIC
1.Quins principis defensava el federalisme repulica ?
Defensaven la forma dâestat com una república i una ampliació de drets que li va donar el suport de la classe obrar.
2.Quin estat proposava per a Espanya?
Proposava un estat descentralitzat, el repartiment del poder.
Sâ havia de fer a base de pactes lliures.
3.Resumiu les aportacions ideològiques més significatives dels principals líders del federalisme català.
4. a) FRANCESC PI I MARAGALL
Va ser el principal defensor de promoure un republicanisme federal que defensa que lâ estat havia de ser el resultat dels pactes entre lâ individu, el municipi i la regió. Així doncs creia que Espanya o Iberia (amb lâ incorporació de Portugal) havia de ser el resultat de la federació voluntària de les diferents regions de la península.
b) VALENTI ALMIRALL
Creador del Catalanisme Polític, no va tenir el suport de la burgesia catalana ni del moviment obrer.
La seva aportació més destacada i significativa es centrava en la convicció de que la modernització dâ Espanya, només podia arribar al partit de la implantació de la república federal que tranques am la tradició catalanista unitària de la monarquia espanyola.
c) JOSEP M. VALLÃS I RIBOT
Va impulsar lâ any 1883 un projecte de Constitució de lâ estat Català dins de la federació espanyola. Entre altres coses, aquest text declara lâ estat català com a sobirà i autònom, estableix la presencia dâ unes Corts Catalanes, amb congres escollit per sufragi universal directe i un senat escollit pels ajuntaments.
4.Explica la transició ideològica del federalisme cap el catalanisme polític realitzada per Valentí Almirall.
5. a) Lâ aportació ideològica dâ Almirall al catalanisme progressista (Lo Catalanisme)
La principal aportació ideològica es Lo Catalanisme, va accentuar el catalanisme per sobre del federalisme, no va acceptar que totes les regions seguessin autonòmiques (federalisme). Va considerar que sâ havia de fer primer a Catalunya i la resta ja vindria. Sâ havia de reconèixer lâ identitat de Catalunya per sobre de les demés.
Va passar del Republicanisme al Catalanisme, es la transició del republicanisme cap al catalanisme. No va ser mai independentista, si no regionalista. A través del catalanisme amb la descentralització de lâ estat pretenia regenerar la vida política dâ Espanya.
b)La seva proposta integradora i interclassista: Congressos Catalanistes i Centre Català
El que pretenia era fer un moviment catalanista polític que unifiques totes les tendències del catalanisme (tant la conservadora com la progressista). Es interclassista (uniria varies classes). Proposa l âunió de tots els sectors de Catalunya. Per portar a terme això va fer el 1er Congres Catalanista que es va aprovar la creació del Centre Català de 1882. Va proposar una reivindicació a lâ estat que sâ anomena El Memorial de Greuges.
5.Que fou El Memorial de Greuges? Que volia aconseguir Almirall amb aquest document?
Document que te com objectiu fer una reivindicació, que la burgesia sâ integrés en el catalanisme. Es la primera reivindicació presentada.
El dret civil català i el proteccionisme es el que es reclamava en El Memorial de Greuges que interessava a la burgesia.
6.Esmenta les principals oposicions al projecte catalanista progressista dâ Almirall
La principal oposició va venir de la burgesia catalana que volia que fos catòlica.
Els moviments obrers no li van donar suport ja que eren anarquistes.
7.Descriu com i perquè van fer fallida els objectius interclassistes dâ Almirall
Almirall representava un catalanisme massa republicà per atreure amplis sectors de la burgesia catalana, que es movia en la política dels partits monàrquics. Dâ altre banda, el contingut social del moviment com a republicanisme federal no va saber atraure les bases populars.
Això va comportar la desaparició del Centre Català i la creació (per part dâ una nova generació dâ intel·lectuals conservadors) de la lliga de Catalunya (1887), dâ aire conservador i que va acabar simpatitzant amb la burgesia i que va desplaçar en gran mesura a Valentí Almirall.Entradas relacionadas: