Hirugarren mailako merkatua

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en vasco con un tamaño de 6,01 KB

Jarduera ekonomikoa:Pertsonek beren beharrak asetzeko ondasunak eskuratzeko egin dituzten zereginen multzoa da.-Enpresa:Ondasun ekonomikoen oinarrizko produkzio unitateak dira.-Kapitala:Produkziorako behar diren elementu ez-naturalen multzoa da,hiru mota:"fisikoa,"finantzarioa,giza".-Teknologia:Produkzio-prozesuan erabilitako ezagutzen metodoen eta prozeduren multzoa da,hiru mota:eskuzkoa,mekanizatua,automatikoa edo robotizatua.Sistema ekonomikoa:Jarduera ekonomikoa antolatzeko eta gauzatzeko moduak dira.


Biztanleria aktiboa:Soldatapeko lana duten pertsonek eta sold""izateko prest daudenak osatzen dute.-Ez aktiboa:Soldatapeko lanik betetzen ez duten eta horrelakorik egiteko prest ez dauden pertsonek osatzen dute.-Ideologia neoliberala:Sistema ekonomikoaren erabateko liberalizazioa defendatzen dute,soilik merkatuaren bitartez erregulatzeko.-Multinazionala:Globalizazioaren eragile nabarmena da,ahalik eta etekinik handienak lortzeko mundu-mailako estrategiekin jarduten dutelako.-Globalizazio ekonomikoa:Ekonomia nazionala Lurreko arlo guztiak elkarren artean konektatzen dituen munduko ekonomian gero eta gehiago integratzean oinarritzen da.


Jard.Eko.Osa:Produkzioa jar.Ek.Sortutako ondasuna.Banaketa produkzioa kontsumitzailea dagoen lekura eramaten eta merkatuan saltzean datza.Kontsumoa produkzioan sortutako ondasunak erabili.-Jard.Eko.Sek:Lehen"banaketarako edo kontsumorako baliabide naturalak erauzteko jarduerak biltzen dira.Neka.Bigarren"lehen"tik lortutako baliabide naturalak eraldatzen dituzten jarduerak biltzen dira.Eraik.Hirugarren"zerbitzuak eskaintzen dituzten jarduerak biltzen dira.Irakas.


Pro.Fak:-Bal.Natu:Motak:Berriztagarriak denbora laburrean bisortzen dira,"ezinak erabiltzean agortu egiten dira.Arazoak:Agortzea eta gaintuzpena,nazioarteko gatazkak.--Lan.Mer:Enoresek egiten duten lan-eskaintzak eta pertsonek egiten duten lan-eskariak osatzen dute lan-merkatua.


Globa.Eragil:Telekomunikazioen aurrerapenak planetako edozein lekuko pertsonen.Garraioen hobekintzak salgaiak eta pertsonak mundu-mailan lekualdatzea ahalbidetzen du.Sistema kapitalista orokortzeak eta ideologia neoliberalaren zabalkundeak mundu-mailako era guztietako trukeak ahalbidetzen dituzte.-Ekon.Funtzi.Glob:Ondasunen produkzioa planeta-mailan antolatzen da.Salgaien,kapitalen,zerbitzuen,teknologiaren, informazioaren trukea mundu-mailakoa buhurtzen da.Ondasunen kontsumoa handiados eta uniformea egiten da.


Abantailak:-Multinazionalak kokatzen diren lekuetako enplegua handitzen da.-Hobekuntza teknologikoak hedatzen dira.-Produkzio-kostuak murrizten dira.-Enpresen arteko lehiakortasuna handitzen da.Eragozpenak:-Enpresa handiak sustatzen ditu.-Herrialde garatuetako industria-deslokalizazioa bultzatzen du.-Herrialde garatuen eta azpigaratuen arteko desberdintasun ekonomikoa handitzen da.-Ingurumenq hondatzen da.-Multinazionalek herrialde azpigaratuetako ekonomiako esku sartzea ahalbidetzen du.

Entradas relacionadas: