A una hermosa dama de cabell negre

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,19 KB

A una hermosa dama de cabell negre, que es pentinava en un terrat ab una pinta de marfil

El Barroc

El Barroc, com a etapa històrica, s'inicia al segle XVII i s'allarga fins ben entrat el segle XVIII. Aquest moviment s'oposa al període renaixentista tant en l'àmbit artístic com en el del pensament. En entrar al segle XVII, per una crisi religiosa, política, econòmica i cultural, l'home perd l'optimisme i la confiança en la raó característiques del Renaixement. Aquest és un període pessimista, que emfatitza els elements contraris usa molts recursos lingüístics com la paradoxa i la hipèrbole.

Durant aquest període, l'estat espanyol està governat per una monarquia absoluta, que potencia l'ús de la llengua castellana en tot el territori, per aquesta raó aquest corrent afavoreix una sèrie d'autors que revelen unes mateixes influències (Garcilaso de la Vega, Luis de Góngora, Francisco Quevedo, Calderón de la Barca, Gracián, etc.), però que actuaren sense gaire relació els uns amb els altres.

Influència del barroc castellà a Catalunya

A Catalunya, la producció es veurà molt condicionada pel ressò de l'èxit i la influència del barroc castellà. La influència dels principals temes i autors es notà especialment en el vocabulari i la sintaxi dels gèneres conreats i en els autors més representatius del període com Francesc Vicent Garcia.

Francesc Vicent Garcia

Allò que més destaca de la poesia de Francesc Vicent Garcia (1579/1582-1623), el popular Rector de Vallfogona, i l'autor més cèlebre dels autors del barroc catalans tant en poesia com en prosa i en teatre, és la capacitat i la destresa amb què sap construir les seves obres tant en l'aspecte formal com en la temàtica. La seva poesia fou artificiosa i elegant, per aquesta raó assolí un gran mestratge en el gènere. Escrigué, entre altres temes, faules mitològiques de caràcter burlesc, sàtires violentes contra persones i en el nostre cas sonets lírics com: A una hermosa dama de cabell negre, que es pentinava en un terrat ab una pinta de marfil.

El poema

La intenció del poema que acabem de nomenar és amorosa. El tema es basa a descriure l'observació i admiració de l'autor a una bella dama que es pentina els cabells, de la qual el narrador està bojament enamorat.

El poema és un sonet, ja que té una estructura 4-4-3-3, dos quartets on l’autor ens planteja una situació i dos tercets on la desenvolupa. En total, el poema té 14 versos decasíl·labs, que presenten una rima consonant i femenina encreuada, ABBA en els quartets i CDE en els tercets. Aquest canvi de rima té relació amb l’estructura: implica una divisió del poema en dues parts, tant en la forma com en el contingut.

Estructura del poema

Com ja hem dit aquest poema es pot dividir en dues parts:

  • Els quartets, on es pretén descriure la dama del poema i s’explica el contrast entre els seus cabells negres i la seva pell blanca
  • Els tercets, on l'autor utilitza el jo poètic per tal de descriure com observava la dama i tot el que sentia en veure-la

Entradas relacionadas: