Quin hemisferi té una densitat de població més gran?

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 12,35 KB

 

DESPLAÇAMENTS DE CAP DE SETMANA

-cap a segones residències en llocs més Tranquils de paisatge pintoresc, al mar o la muntanya. Negoci immobiliari Important.


-Per Realitzar activitats com ara els esports d’aventura, l’esquí, el golf, turisme Rural o els desplaçaments per assistir a activitats culturals, esportives, Etc.... Totes aquestes activitats comporten el desenvolupament d’altres Activitats econòmiques com ara els serveis de transport, hoteleria, restauració Gerència, monitors, ....I per tant ocupació. Moltes vegades aquestes activitats Estan associades a promocions urbanístiques importants. Apartaments al costat De les pistes d’esquí.

DESPLAÇAMENTS PER VACANCES

-les estadístiques ens informen de que les Viatgers es desplacen dins el límit de la seva comunitat i àrees Limítrofes.

-Les comunitats autònomes més visitades el 2006 van ser Andalusia i Catalunya.

-El turista espanyol a altres països s’ha incrementat Progressivament però només representa el un petit percentatge del total De viatges, a més a més arrel de la crisi del 2007, aquests tipus de Desplaçaments s’han vist reduïts. Les destinacions preferents són França, Portugal, Regne Unit i Itàlia, tot i que les línees aèries de Baix cost han permés diversificar els llocs de destinació.

NOVES POLÍTIQUES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL TURISME

Alhora la crisi econòmica està Afectant seriosament el sector que es veu obligat a plantejar noves Polítiques turístiques orientades a potenciar els tres tipus de turisme Que es donen a Espanya:

Turisme de sol i platja:


-Pla de millora de la qualitat, amb la Limitació de la construcció, modernització hotelera i foment de la qualitat Mediambiental.

-El sanejament de les platges és necessari Per a l’obtenció del reconeixement de la bandera blava.

-Proposta de diversificació de les ofertes D’oci als llocs d’estiueig.

Turisme cultural i de ciutat

-Espanya és el segon país del món pel Nombre de conjunts historicoartístics declarats per la UNESCO Patrimoni de la Humanitat. Tretze ciutats com ara Santiago de Compostel·la, Còrdova, Salamanca, ... Que són les més visitades. També destaca l’oferta de Museus i col·leccions d’art que atrauen turistes més selectes, menys estacional I que es reparteix de forma més homogènia per la geografia espanyola

Turisme esportiu

-Activitats Esportives, camps de golf, infraestructures nàutiques i estacions d’esquí Representen una oferta turística que està a l’alça: 340 camps de golf( 2006), 323 ports esportius que ofereixen activitats de vela i turisme amb iot, 49 Pistes d’esquí.

TURISME A Catalunya

Catalunya és la principal destinació Turística de l’Estat i una de les més importants d’Europa.

El turisme és una de les fonts de riquesa Principals de Catalunya, el turisme representa el 12% de PIB de Catalunya i aporta 180000 llocs de treball directes.

La varietat i la riquesa natural, Cultural, històrica i patrimonial són els atractius turístics principals de què Disposa Catalunya, així l’oferta turística catalana és àmplia i variada.  Els pilars del turisme a Catalunya es basa En:

-
turisme de sol i platja, concentrat principalment a la Costa Brava i Costa Daurada

-
turisme de ciutat, principalment A la ciutat de Barcelona


-turisme cultural, concentrat a la capital però es va Distribuint per tot el territori.


La població i el creixement demogràfic

-La població és el conjunt de persones que Habiten un territori.

-La població mundial era l’any 2018 d' Aproximadament  7500 milions de persones. Hem de considerar un cert grau d’incertesa degut a que en molts països les Dades són estimades.

La Població actual

-Las dades de població s’obtenen a través Dels censos d’habitants  i dels servei Estadístic de les Nacions Unides. Anuari demogràfic i anuari estadístic

-El cens és el recompte de la població d’un país en un moment determinat. La informació Que ens aporta és diversa: sexe, edat, estat civil, dimensió famílies, Professions, nivell de renda, …etc. A Espanya s’elaboren amb una certa Fiabilitat des de mitjans del s. XIX. Es fan de forma períodica els anys Acabats en 1.

-El padró Municipal és un registre a nivell local que recull el nombre d’habitants d’un Municipi així com dades referents a sexe, estat civil, ocupació, grau D´instrucció, etc…

-El registre civil  recull naixements, defuncions i canvis D’estat civil. Són els portadores de les estadístiques del moviments Naturals del a població.

-Estadístiques Dels moviments migratoris. Són més difícils d’obtenir i no són del tot Exactes.

Distribució de la població

La població al món es distribueix de forma desigual.

-La major part de la població es concentra A Àsia i Europa (90 %)

-La major part de la població es concentra A l’hemisferi Nord, entre els paral·lels 20-60º.

-La població es concentra per sota dels 500 M. D’alçada.

-La població es concentra a les costes.

Factors que condicionen la distribució de la població

Factors físicsClima

-Temperatura

-Per sobre dels 3000m. és difícil la vida. Baixes temperatures.

-Altes latituds(sòls gelats, escassetat Recursos, condicions climàtiques adverses).

-Altes temperatures (deserts).

-Humitat. Excés d’humitat ( Amazònia).

Continentalitat

-Interior dels continents:
clima més Rigorós.

-Costa: clima més suau, més disponibilitat D’aigua.

Altitud

-Vessants, limitació per a la producció Agrícola.

-Orientació dels Vessants, cara Nord o Sud.

Factors humans

-A nivell local

: instal·lació d’un aeroport, la Reconversió industrial d’una zona, la construcció d’una urbanització. Són Factors que modifiquen el poblament d’una àrea concreta.

-A nivell global:

migracions del camps a la ciutat, Migracions de països pobres a països rics. En general, les zones despoblades Són nuclis d’expulsió, i les zones més poblades, nuclis D’atracció.

La distribució desigual ens Configura un paisatge poblacional en el que distingim:

-Zones densament poblades

-Zones de buit demogràfic

Zones densament poblades

-Àsia oriental, aproximadament ¼ de la Població mundial habiten la meitat oriental de la Xina i el Japó

-Àsia meridional; ¼ de la població mundial Habiten:

-Índia, aprox. 1000 milions d’habitants.

-Indonèsia, aprox. 200 milions D’habitants.

-Bangladesh, aprox. 130 milions D’habitants.

-Pakistan, aprox. 150 milions d’habitants.

Conclusió:


Les quatre grans macroregions de la Terra amb els contingents més grans de Població són ( de major a menor):

Xina, Índia, UE, EUA

Perquè:

-Tenen planures extenses i productives

-Àmplies zones costaneres amb gran Activitat pesquera i comercial.

-Muntanyes amb recursos minerals i Ambientals.

-Cursos fluvials regulars i amplis

-Condicions climàtiques  que permeten el desenvolupament de les Societats.

Establim una relació directa entre les Tres variables:

POBLACIÓ-ESPAI-RECURSOS

Si aquestes variables estan equilibrades, Parlarem de països rics, si no ho estan, de països pobres.


Distribució de la població a Europa

-A Europa, La població es distribueix també de forma desigual.

-Europa és Un continent petit i molt poblat, en el que la relació població-espai-recursos Està equilibrada gràcies als recursos.

-Espanya és un país poc poblat.
Densitat mitjana de població  és de  92.1 Hab/km2 i població total de 46.400.000habitants ( any 2015). Si comparem amb Els països de l’entorn, el volum de població és considerable però la densitat és menor.

-De totes maneres la densitat mitjana no és Rellevant ja que com veurem a continuació, la població a Espanya es distribueix De forma molt desigual.

Distribució de la població a Catalunya

Catalunya té 7.477.131 habitants amb una densitat de 234 ha/km² i un pes demogràfic del 16,1% del total de la població espanyola. La població es distribueix de forma desigual:

-La població es concentra principalment a La ciutat de Barcelona (23 % ) i la seva àrea metropolitana (44 %)

-Diferències entre comarques:Les més poblades: Des del Maresme fins Tarragona, Vallès Oriental i Vallès Occidental. Són zones De gran activitat econòmica industrial i del sector de serveis. També al Voltant de les capitals provincials de Girona i Lleida hi ha àrees urbanes molt Habitades. Girona i Tarragona Tenen densitats mitjanes -altes.Lleida és la província més despoblada.

Entradas relacionadas: