Hannah Arendt

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,25 KB

neopositivisme: enllaça la tradició empirista i distingeix entre l'estudi dls fets i l metafisica.estructuralisme:analiza l realitat social i politica des d l noció d'estructura(fonamentalmnt lingüística) i descobreix q qualsevol aspecte d l vida humana forma part d'un sistema organizat dl qual depèn.antecedents/contexte.fou una persona intelectualmnt independent,però va tenir influències d:-l'existencialisme d Jaspers.-l'antologia d Heidegger.-coincidencies mb l'escola d Frankfurt.-la fenomenologia.-l'hermenèutica.-el periodisme.// El seu pensament s'entèn x 4 raons:-tradició jueva.-món grecollatí(destaqen sòcrates,aristòtil i ciceró).-llengua alemaña.-revolució americana(amer.llibertat, fran.igualtat). Labor:s una activitat dl cos,sense inici ni final, i se repeteix(menjar,vestirse,tareas d casa).Treball:s l'activitat d l mà i dls instruments tècnics q l prolonguen,té un inici i un final quan s'obté l producte dl treball.Acció:s efímera,es la capacitat d ser lliure.

Entradas relacionadas: