Quins grups polítics van fer costat al franquisme?

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,46 KB

 

Al llibre de la REPÚBLICAà PLATÓ dissenya un ESTAT D’ORIENTACIÓ ÈTICA.
à Perquè ens proposa un SISTEMA POLÍTIC que Persegueix per damunt de tot el BÉ DE LA COMUNITAT. I també ens dirà que això s’aconsegueix Quan els savis governin, perquè d’acord amb l’INTEL·LECTUALISME MORAL (la seva TEORIA ÈTICA), qui coneix el BÉ és capaç de dur-lo a terme i el MAL Es fa per IGNORÀNCIA. à A partir d’aquest PLANTEJAMENT ÈTIC, PLATÓ Justifica la seva concepció de l’ESTAT IDEAL.

PLATÓ ens dirà Que depenent de la NATURALESA de cadascú, Depenent de la part de l’ÀNIMA que domini a cada ciutadà à tindrà Una funció o una altra dins de la POLIS.

-Diu Que els que li domina la part RACIONAL De l’ÀNIMA (ÀURIGA)
han de GOVERNAR, perquè són els més capacitats per fer El BÉ.
à GOVERNANTS.

-Els Que els hi domina la PART IRACIBLE de l’ÀNIMA (CAVALL BLANC)
son VALEROSOS, i per això seran els encarregats de la Defensa de la república, són
à GUARDIANS.

-Els Que els domina la part CONPUPISIBLE de l’ÀNIMA (CAVALL NEGRE), només es proeocupen per les tendències materials. I per Això seran els que formaran part dels à ARTESANS. (La classe productora)

Cadascú ha de tenir una funció segons la seva CAPACITAT NATURAL.

I com el més important es que a la POLIS hi regni el BÉ COMÚ, els GOVERNANTS han de ser els FILÒSOFS à els SAVIS. Perquè son els únics que poden Conèixer el BÉ i per tant exercir-lo.

-Però No només es la NATURALESA DE LES ÀNIMES Que acabarà de definir les CLASSES SOCIALS, sinó que també es potenciarà L’EDUCACÓ DELS CIUTADANS.

-PLATÓ Dona molta importància a la qüestió PEDAGOGICA Dins de la REPÚBLICA sobretot en referència a l’EDUCACIÓ DELS GOVERNANTS.
Els quals només estaran preparats per Governar després de 50 anys sent ensenyats i orientats per aquesta tasca.

-Cal Remarcar però, que el MODEL POLÍTIC PLATONIC Forma un ESTAT TOTALITARI.
à Les CLASSES SOCIALS son FIXES.

-La Família està PROHIBIDA, els NENS Pertanyen a l’ESTAT, no als seus PARES.

-També Queden eliminades les MANIFESTACIÓNS ARTÍSTIQUES com à La PINTURA O la POESIA. Perquè segons PLATÓ, exalten la BELLESA d’allò SENSIBLE

-Per Altra banda, però, es pot dir que PLATÓ defensa una certa IGUALTAT DE GÈNERE, tants les dones com els homes poden pertànyer a Una classe o altra, perquè el que determina la NATURALESA de cadascú es à L’ÀNIMA. I no el SEXE que forma part del
COS.

Finalment, PLATÓ també farà una CLASSIFICACIÓ dels RÈGIMS POLÍTICS d’acord amb La NATURALESA dels governants d’aquests.

L’ARISTOCRÀCIA, que etimològicament significa EL GOVERN DELS MILLORS, se Situa en el lloc més elevat.

-A Continuació ve l’ETIMOCRÀCIA à TIMOS en grec significa VALOR, que es en  esencia un govern militat i massa violents Segons PLATÓ. 

-Aquesta Forma de govern poc donar pas a la següent, que encara es pitjor à La OLIGARQUIA.
à OLIGOS en grec significa POCS, i es el Govern dels RICS, els qual estan més preocupats dels seus interessos Individual, que pel BÉ.

-Finalment Venen les pitjors formes de GOVERN à La DEMOCRÀCIA que per PLATÓ es el govern De la OPINIÓ PÚBLICA, dels SOFISTES i de no SABER.

-I la TIRANIA à On el líder es converteix en un TIRÀ que Fa lleis conduit per la CODICIA I LA IGNORÀNCIA.

Amb aquesta jerarquització PLATÓ estableix una JERARQUIA dels RÈGIMS POLÍTICS, que va del més POSITIU i just de TOTS al més NEGATIU i INJUST.

Entradas relacionadas: