Per què és més gruixuda la paret del ventricle esquerre?

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 27,13 KB

1- Perquè està format l’aparell circulatori?

      Pel cor, els vasos sanguinis i la sang

2- Indica quatre accions que podem fer per mantenir sa el nostre aparell circulatori?

     Evitar consum de greix. No consumir alcohol ni tabac. Fer exercici. Seguir una dieta.

3-Que es la sang?

     Es un liquid vermell que corre per l’interior dels vasos sanguinis.

4-Quines funcions duu  terme la sang?

    Funció nutritiva, respiratoria i excretora, regulació termica i defensa de l’organisme de les malalties infeccioses.

5- On es formen basicament les celules de la sang?

    A la medula ossia roja dels ossos, que es un teixit que hi ha a l’interior d’alguns osos del cos.

6-Quina es la composició de la sang humana?

    Esta composta pel plasma sanguini i les celules sanguínies.

7- Quina es la composició del plasma sanguini?

  Conte aigua, nutrients, substàncies de rebuig i minerals i moltes proteines.

8-Com s’anomenen les celules sanguínies que transporten l’oxigen al seu interior?

   Globuls vermells, hematies o eritrocitstrombocits

9-Quines funcions duen a terme els globuls blancs o leucocits?

   Ens defensen d’agents infecciosos.

10-Quines funcions duen a terme les plaquetes o trombocits?

  Contribueixen a la coogulacio de la sang agregant-se

11-Quins tipus de vasos sanguinis existeixen?

   Les arteries, capilars i venes.

12-Quines diferencies funcionals hi ha entre les arteries i les venes?

   Les arteries envien sang des del cor a tots els organs i les venes porten la sang al cor.

13- Per quina Raó els capilars sanguinis tenen una paret tan fina, formada per una sola capa de cèlul·les?

   Perque a traves de les seves parets les celules i la sang intercanvien substancies.

1- Defineix cor

  Es l’organ central de l’aparell circulatori. Es conecta amb tots els vasos conductors.

2-Quina es la situació del cor?

  El cor es un organ muscular buit pel seu interior i esta situat en el torax, entre els dos pulmons.

3-Defineix Miocardi

  Es la capa de teixit muscular cardíac responsable dels moviments del cor.

4-Anomena les cavitats del cor

  Aurícula i ventricle drets, aurícula i ventricle esquerre.

5-Les parets del ventricle esquerre son mes gruixudes que les del ventricle dret. Perque?

  Perque la sang que inpulsen ha d’arrivar a tots els organs del cos, circulació major.

6- Quines cavitats cardíaques estan comunicades entre si?

  L’aurícula i ventricle esquerre es comuniquen entre ells per la valvula mitral. L’aurícula i ventricle dret o fan mitjançant la valvula tricúspide.


7-Quina funció tenen les valvules sigmoides? On son

   Regulen la sortida de la sang dels ventricles i impedeixen que la sang, un cop a les arteries, retorni al cor. A l’inici de les artèries (pulmonar i aorta)

8- Quines venes arriben a les aurícules esquerra i dreta?

  A l’aurícula esquerre, les venes pulmponars, i a l’aurícula dreta, les venes caves.

9-Quines arteries surten del ventricle dret i esquerre?

    Del dret, l’arteria pulmonar, de l’esquerre l’arteria aorta.

10-Perque es diu que la nostra circulació sanguinea es doble i completa?

    La sang pasa dues vegades pel cor. Es completa perrque la sang rica en oxigen no es mescla amb la sang rica en dioxid de carboni.

11- Quins son els dos circuits que s’estableixen en la circulació de la sang?

   Circuit pulmonar o menor i circuit general o major.

12- En que consisteix el funcionament del cor?

    Un moviment de contracció, sistode, i un de relaxació, diastole.

13-Quina es la funció de les arteries coronaries?

   Transporta la sang a les celules del cor, per proporcionar-les en nutrients i l’oxigren que necessiten.

1-Defineix leucemia

Consisteix en la proliferacció incontrolada de celules sanguínies immadures, que s’infiltren en la medul·la ossia fins a impedir la producció de la resta de cel·lules normals i que van envaint progressivament l’organisme.

1B-En que es basa el tractament de la leucemia?

La quimioterapia i el transplantament de medul·la ossia.

2-Que es la pressió arterial?

Es la força que exerceix la sang sobre la paret de les arteries.

3-Que es la pressió arterial maxima o sistolica?

Pressió que exerceix la sang sobre les arteries en el moment en que surt del cor durant la contracció ventricular.

4-Quan una persona pateix hipertensió? (examen)

Quan els valors de la pressió sanguínia son superiors als valors mitjans.

4B-Quan una persona pateix hipotensió?

Quan els valors de la pressió sanguínia son menors als valors mitjans.


1-Com es la sang que arriba als pulmons?

Es pobra en oxigen i rica en CO2

2-Perquè creus que el pulmó esquerre és una mica més petit que el dret?

Perquè el cor està en el mateix costat

3-Fes una llista dels òrgans pels quals passa l’aire pel nas fins arribar als alvèols

Boca o nas>faringe>laringe>tràquea>bronquis>bronquíols>alvèols pulmonars>capil·lars sanguinis.

3B- Quins daquets òrgans es troben dins els pulmons?

Les  ramificacions dels bronquis i dels bronquis i dels bronquíols i els alvèols pulmonars.

-Quins dos processos comprèn la respiració?

La venitlació pulmonar i l’intercanvi de gasos.

4-Què es la ventilació pulmonar?

Consisteix a fer entrar aire i sortir l’aire dels pulmons

5-Quines són les dues etapes de la ventilació pulmonar?

Inspiració i espiració

Quins músculs intervenen en la ventilació pulmonar?

Sobretot el diafragma i els músculs intercostals.

6-Què son els alveols pulmonars?

Són petits saquets compactes en els quals acaben els bronquíols.

7-Com es l’aire dels alvèols?

És ric en oxigen i pobre en CO2

Perquè els alvèols pulmonars estàn envoltats de capil·lars sanguinis?

Perquè en aquest té lloc d’intercanvi de gasos(oxigen i CO2) entre la sang que hi ha continguda i l’aire que hi ha als alvèols.

8-Explica en què consisteix l’intercanvi de gasos entre l’aparell respiratori i circulatori

És el procés pel qual l’oxigen de l’aire dels alvèols passa a la sang i el CO2 de la sang passa als alvèols.

9A-En quina part es produeix l’intercanvi de gasos quan respirem? B- Mitjançant quin procès es dóna aquest canvi?

A:  Ens els alvèols   B:  Per difusió

1-Quins habits poden ajudar a mantenir la salut del aparell respiratori?

Protegir-nos del fred i humitat, portar roba adequada, no fumar, ventilar els espais tancats, practicar exercicis respiratoris o respirar profundament de tant en tant.

2- Que es la bronquitis?

Es la inflamació de la nucosa dels bronquis produida per una infecció.

3-Pleuritits. Que es? A que pot ser deguda? Que provoca?

Inflamació a la pleura. Malalties infeccioses, relacionada amb infars. Provoca dolor al respirar.

4-Perque tossim?

Perque alguna partícula estranyar o tros de menjar s’introdueix a l’aparell respiratori. Llavors l’are surt a molta velocitat i fa que ho expulsi.

5-Per que es produeixen els ofecs?

Quan la via aeria, per on passa l’aire cap als pulmons, s’obstrueix sobtadament de manera parcial o completa.

6-Que es l’asma? A que es deguda aquesta malaltia?

Consisteix en l’estrenyiment dels bronquis, fet que dificulta la respiració. Causes al·lergiques, un exercici intens o infeccions respiratories.

7-Podem curar la grip i el refredat amb antibiòtics?

Les malalties afectades per virus no es poden tractar amb antibiótics.

8-En Joan li diu al Ferran que l’aire que surt dels pulmons no conte oxigen perque s’ha produit l’intercanvi de gasos. En Ferran diu que no es possible. Qui te Raó?

En Ferran. Perque l’aire que surt te menys oxigen pero encara en te.

1-Què es l’excreció?

És el procès per mitjà del qual s’eliminen les substàncies de rebuig de la sang que produeixen les cèl·lules

2-Quins òrgans duen a terme en les persones funcions excretores?

Els ronyons, els pulmons, el fetge i les glàndules sudorípares


3-Indica tres accions que podem evitar l’aparició de malalties a l’aparell excretor

Mantenir la higiene. Tenir una alimentació adequada. Beure aigua en abundància(1’5L al dia)

4-De quins òrgans consta l’aparell urinari de les persones?

Dos ronyons, urèters, bufeta de la orina i uretra

5-Quina bufeta duu a terme la bufeta de l’orina?

La bufeta és una bossa muscular i elàstica on s’acumula l’orina provinent dels urèters.

6-Quina diferència hi ha entre l’urèter i la uretra?

L’urèter comunica els ronyons amb la bufeta. La uretra comunica la bufeta amb l’exterior.

7-Esmenta la doble funció del ronyó

Filtren la sang i controlen la quantitat d’aigua present a la sang.

8-Els ronyons elaboren l’orina. Què conté l’orina?

Aigua,urea,àcid i sals

9-En què consisteix la micció?

En la sortida de l’orina des de la bufeta fins a l’exterior.

10-Indica les diferents parts d’un ronyó.

Una escorça que conté els nefrons. Una medul·la, amb vasos sanguinis. Una pelvis o cavitat col·lectora de l’orina.

11-Què es un nefró?Quina funció duu a terme?

Són les unitats funcionals dels ronyons. La filtració i la depuració de la sang, i amb això, la formació de l’orina.

12-Quines són les tres etapes en la formació de l’orina?

Filtració de substàncies, reabsorció de substàncies i secreció de substàncies de rebuig.

13-Què es l’orina?

L’orina és el resultat de la filtració seguida de la reabsorció de la secreció en cadascun dels nefrons.

1-Quina diferencia hi ha entre la sang que entra al ronyo i la que surt del ronyo?

La sang entra al ronyo per l’arteria renal. Es tracta de sang proveida de substacies de rebuig. La sang surt del ronyo per les venes renals, depurada de productes de rebuig.

2-COMPLETA:

-Cada ronyo esta conectat amb l’aparell circulatori a traves de dos vasos sanguinis: Arteria renal. Es una branca de l’arteria aorta que porta sang carregada de residus cap al ronyo.

-Vena renal: es la via per la qual la sang surt del ronyo lliure de residus. Desemboca a la vena cava.

3-Quines diferencies hi ha entre la ureta masculina i la femenina?

La ureta masculina mesura 20cm, i a traves seu, s’expulsen tant l’orina com el semen, mentre la ureta femenina, mesura uns 4 cm, es un conducte exclusivament urinari.

4- Que es la cistitis? Com es produeix?

Es una inflamació de la paret de la bufeta o vies urinaries, produida per la infecció de determinants organismes.

5-Quines son les parts basiques del ronyo?

Una escorça renal que conte els nefrons, una medul·la renal amb vasos sanguinis i una pelvis. Cada ronyo huma te mes d’un milió de nefrons.


6-Que son els calculs renals?

Son pedres originades al ronyo per precipitació de sals que produeixen calics molt doloroses.


7-Quina es la principal substancia de rebuig que conte l’orina?

La urea

8-Que es la insuficiencia renal? Que la pot causar?

Es el funcionament deficient dels ronyons ja que no depuren correctament la sang. La pot causar la obesitat, la hipertensió, la diabetis, l’alchool i altres toxics.

9-En que consisteix la dialisi renal o hemodialisi? Quan es necessaria?

Es l’extracció de la sang per filtrar-la en un aparell fora del cos i tornar-la purificada. Es necessaria en la insuficiencia renal.


Entradas relacionadas:

Etiquetas:
Perque el ventricle esquerre es mes gruixut que el dret qui te les parets mes gruixudes auricules o ventricles Que ventricle te la part mes gruixuda? què les parets dels ventricles són més gruixudes quins vasos sanguinis existeixen? quina raó creus que el ventricle esquerre és més muscular que el dret Per què és més gruixuda la paret del ventricle esquerre? quin ventricle té la paret més grossa ronyó de xai capa de greix funcio Ventricle esuquerre Per què les parets dels ventricles són més gruixudes que les de les aurícules Ventricle un glovus vermell va sortir del ventricle dret per l quines cavitats del cor es comunican entre si Quina de les quatre cambres del cor té les parets més gruixudes? Per què? quina paret es mes gruixada la dels ventricles o la de les auricules quina diferència de gruix hi ha entre el ventricle dret i esquerre? per què aquestadiferència? quina cavitat té les parets més gruixudes tamany ventricles dret i esquerra quin dels ventricles es mes gruixut per què la capa de la musculatura de l'aurícula és el doble de gruixuda que la del ventrícle ventricle amb paret mes gruixuda quin ventricle té les parets més gruixudes, l’esquerre o el dret? per què? Relaxament de les parets del cor perque les arteries tenen les parets mes gruixudes perque les parets de les auricoles son mes fines perque la pared del ventricle esquerre es mes gruixuda que la del dret parets de les auricules i els ventricles Quin ventricle té la paret més gruixuda? Per què? parets de l' auricula i ventricle