Graus de l'adjectiu llatí

Enviado por Toya_ceres y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 18,53 KB

 

ELS GRAUS DE L’ADJECTIU

 

GRAU COMPARATIU

Mitjançant el grau comparatiu podem:

-         Comparara dos éssers per la seva qualitat (Pere és més alt que Joan)

-         Comparardos qualitats en un mateix ésser (Pere és més valent que prudent)

 

La comparació de inferioritat i igualtat es faamb: un adverbi modificant el adjectiu en grau positiu y el segon terme (queanirà en el mateix cas que el primer) introduït per quam.

Titus minus doctus quam Marcus est.

Titus tam doctus quam Marcus est.

 

La comparació desuperioritat en llatí es forma regularment amb el sufix -ior, -ius. Es declina per la tercera declinació. El segon termed’aquest comparatiu va introduït per quami en el mateix cas que el primer terme.

 

  

SINGULAR

PLURAL

MASC-FEMEN.

NEUTRO

MASC.-FEMEN.

NEUTRO

NOMINAT.-VOCAT.

fortior

fortius

fortiores

fortiora

ACUSATIVO

fortiorem

fortius

fortiores

fortiora

GENITIVO

fortioris

fortiorum

DATIVO

fortiori

fortioribus

ABLATIVO

fortiore

fortioribus

 

Titus doctior quam Marcusest.

 

Quan el primerterme va en nominatiu, vocatiu o acusatiu, el segon terme pot expressar-setambé en ablatiu sense ser introduït per res.

 

Titus doctior Marcoest.

 

 

 

 

GRAU SUPERLATIU

Expressa qualitat en grau alt. Es forma amb elssegüents sufixos:

-                    -issimus, -a, -um:és el sufix que utilitzen la majoria dels adjectius.

-                    -errimus, -a, -um:per als adjectius acabats en –er

-                    -limus, -a, -um:per alguns adjectius acabats en –lis

 

Elsuperlatiu relatiu pot expressar el segon terme de les següents formes:

-         En Genitiu: monsaltissimus omnium motium

-         Amb Ex + ablatiu: monsaltissimus ex omnibus montibus

-         Amb inter + acusatiu: monsaltissimus inter omnes montes

 

 

 

COMARATIUS I SUPERLATIUSIRREGULARS

POSITIU

COMPARATIU DE SUPERIORITAT

SUPERLATIU

bonus (bo)

melior

optimus

malus (dolent)

peior

pessimus

magnus (gran)

maior

maximus

parvus (petit)

minor

minimus

 

 

Entradas relacionadas: