Els grans fluxos a escala planetaria

Enviado por Chuletator online y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,87 KB

Que es la globalització?

Es la independencia cada vegada més estreta entre les economies dels països del món.


Causes de la globalització

-Abaratir els costos de producció per aconseguir preus més baixos en els productes, per millorar la competitivitat entre les empreses

-Això ha provocat entre les empreses comercials es retirin


Característiques i la globalització

-La globalització no es únicament economia, també afecta a altres àmbits:

  • Comerç i consum: Les grans multinacionals controlen l’economia mundial, transformant el planeta en un mercat mundial

  • La ciència i la tecnologia: els avenços tècnics s’estenen ràpidament pel mon occidental i per les capes més adinerats dels països en vies de desenvolupament

Antiglobalització

La globalització només beneficia les grans empreses i els països més rics.


Els AGENTS DE LA GLOBALITZACIÓ són les organitzacion i entitats economiques i polítiques que han impulsat aquest fenomen a escala mundial, des del governs fins als grans bancs


-Banc Mundial: dona préstecs als països en vies de desenvolupament

-Monetari Internacional (FMI): encarregat de vigilar el sistema financer global

-Organització Mundial del Comerç (OMC): supervisa els acords comercials en definir les regles


Les MULTINACIONALS són grans empreses que superen els límits d’un estat i tenen seus repartides per diverses parts del món


UN MON DE CONTRASTOS

Els centres de poder:

  • EEUU: Primera potencia economica, militar i tecnologica del mon.

  • Uníó Europea: Una de les primeres potències industrials i comercials del mon. Hi ha força desigualtat.

  • Japó: Alt nivell d’industrialització i tecnificació, que els permet ser molt competitius.

  • Altres: Canadà, Austràlia, Nova Zelanda… tenen una elevada renda per càpita i alt grau de benestar.


Característiques dels paisos desemvolupats

 -Els trets comuns de la població del món desenvolupat són:

  •   Demografia: la natalitat i la mortalitat son baixes, el creixement vegetatiu es escàs

  • Economia: Societats terciaritzades,i tenen una elevada renda per càpita

  • Benestar Social: les necessitats bàsiques estan cobertes la taxa d’analfabetisme és gairebé inexistentEntradas relacionadas: