Gramaticaaaa

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,32 KB

 
verb:ens informa del k fa al subjecte i k te la funcio de nucli del predicat de loracio.aspectes:arrel:es la part inbariable del verb expresa el significat del verb les terminacions o morfemas verbals son la part variable del verb indican la persona el nombre el temps el mode i laspecte del verb.les conjugacions verbals:la terminacio del infinitiu indican la forma k prendran els diferents temps verbals la seva conjugacio:primera cantar segona perdre temer, i tercera servir dormir,els temps verbals:en una conjugacio verbal trobem 3 modes indicatiu subjuntiu i imperatiu,lindicatiu te una serie de temps agrupats en present passat preterit i futur el subjuntiu es presenta en present i passat.limperatiu tan sols en present a mes i a formes no personals.adverbi:poden modificar el verb un adjectiu o un altre adverbi,es classificen am circumstanicas:temps:ara,avui,
lloc:akí,allà,manera:bé,millrquantitat:molt,pocafirmacio:sí,
tmb
negacio:no,tampoc,dubte:potser.preposicio i conjuncio:las proposicions a amb de damunt i les locucions prepositivas per tal de son particulas inbariavles k relacionan mots o grups de mots mentre k las conjuncions: i o k i les locucions conjuntivas:ja k.. uneixen mots dins duna mateixa oracio pero tamve uneixen o relacionen las proposicions duna oracio composta.oracio:s un conjunt de paraules k komunika una imformacio amb sentit complet consta dun sintagma nominal suvjecte i un sintagma verbal predicat i es pronunciada entre dues pauses.oracions predicativas:activas transitivas o intran.:el verb necesita un cd x tenir sentit complet transitivasno necesita un cd tot i k pot porta altres complements intransitiva.passiva:el subjecte s ki rep laccio expresada xl verb i sanomena subjecte pacient:els plats son rentats pel tomas.pronominals:rflexivas o reciprokes:si el subjecte s ki realitza i alora rep laccio del verb son reflexivas, si a 2 subjectes k realitzen i reben laccio del verb parlem doracions reciprokes:refl:el gat es llepa la cua, reciprokes:els meus poares sajudan sempre.sense subjecte:si usem els verbs averi fer ser amb valor impersonal,si son verbs k indican fenomens climatologics,si desconeixem el subjecte:alesores usem els verbs en tercera persona del plural ex:i aura pa x tots.fa temos k no el veig.es massa tard,plou mol.a tornat tota la nit,truken a la porta de casa.


Entradas relacionadas: