Glucids-Lipids

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,45 KB

 
Glucids: estan formats per C, H i O. Tmabé estan formats per cadenes d'entre 3 o 7 atoms de C. L'enllaç que uneix molecules de glucids s'anomena enllaç O-glicosídics.
Monosacarid: estan formats per una sola unitat polihidroxialdehid o polihidroxicetona com la glucosa. Són dolços, de color blanc i són solubles en aigua.
- Composició: esta format entre 3 i 7 C. El 1r C és el que conté el grup aldehid o és el més pròxim al grup cetona.
Oligosacarids: estan formts per la unió de 2-10 monosacarids. L'enlñlaç que els uneix es diu O-glicosídics. tenen gust dolç i són solubles en aigua.
- Composició: formen cadenes lineals i curtes. S'uneix 2 monosacarids es forma una molecula d'aigua. O-glicosidics de 3 o més s'uneixen a proteïnes i es diuen glicoproteïnes i a lípids es diuen glicolipids.
- Funció: La principal és l'energetica ja que la seva hidrolisi obtenim monosacarids que es poden utilitzar per a l'obtenicó de l'aigua.
Polisacarids: estan formats per una gran nom de monosacarid mitjantçant enllaços o-glicosidics . No són dolços ni solubles.
- Composició: formen cadenes mmolt llargues lineals o ramificades. La glucosa es el que mes es repeteix.
-Funcio energetica:Midó: es la reserva energetica del vegetals. Format per cadenes d'amilosa (glucoses enllaçades sense ramificacions) i d'amilopectina (glucoses enllaçades amb ramificacions). Ramificacions cada 24 a 30 glucoses.Glicogen: reserva energetica dels animals. formades per cadenes de glucoses. Ramificacion cada 8 a 12 glucoses.
- Funció estructural: cel·lulosa: es troben a la paret cel·lular de les cel·lules vegetals.cadenes de glucoses sense ramificacions. Quitina: compon l'esquelet de insectes i crustacis i de la paret cel·lular dels fongs. Cadenes N-acetilglucosamina sense ramificacions.Homopolisacarid: cadenes formades per un tipus de monosacardis. heteropolisacarid : diversos tipus.


H O CH2OH
C |
| C=O
H-C-OH |
| OH-C-H
H-C-OH |
| H-C-OH
H-C-OH |
| H-C-OH
CH
2OH |
CH
2OH

Ribosa Fructosa


H O
C
|
H-C-OH
|
O H-C-H
|
H-C-OH
|
H-C-OH
|
CH
2OH

Glucosa

Entradas relacionadas: