Glàndules annexes aparell digestiu

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,08 KB

AGALAXIA CONTAGIOSA

Micoplasma agalactiae,Hospedador
Afecta fonamentalment al ramat caprí i oví. Malaltia de declaració obligatoria. Període d incubació 1-2 setmanes,En brots aguts: queratoconjuntivitis, poliartritis i mamitis. En la majoria dels casos s’observa aparició de mamitis , Diadnostic test elisa

Tractament;Si no es decideix el sacrifici del ramat el seu control passa per controlar l’estat subclínic de la malaltia mitjançant antibiòtics.


ARTRITIS ENCEFALITIS CAPRINA

Etiologia • L’agent causal un virus de la artritis y encefalitis caprina, Hospedadors • Cabres i en menor mesura ovelles

Signes clínics;


associada a la forma nerviosa en cabrits i a la forma articular en cabres adultes

Transmissió • Via digestiva por ingestió de calostre i llet contaminada ,contacte directe, saliva i secrecions respiratòries

Actualment no hi ha tractament.


MAEDI VISNA

Etiologia
L’agent causal és el virus del Maedi-Visna, Aquest virus s’integra al ADN dels leucòcits; els animals infectats es converteixen en portadors crònics.

Hospedadors afecta a les ovelles i, en menor grau, a les cabres. • Simptomatologia més comú: dispnea progressiva debilitant i a vegades tos seca; generalment no s’observa ni febre, ni exsudats bronquials. La malaltia sol ser mortal degut a una anorèxia o infecció pulmonar secundaria. • Simptomatologia neurològica: atàxia, falta de coordinació, parèsia, paraplegia • Simptomatologia articular: artritis progressiva fins a cuixera, mastitis amb disminució producció làctia .

No hi ha vacunes ni tractaments eficaços a la infecció

Farmacocinètica:


Estudia com s’absorbeix, com es distribueix, com es processa i com s’elimina un fàrmac dins l’organisme de l’animal.

Fases de la farmacocinètica:


Absorció
: Pas del fàrmac des de el lloc d’aplicació fins a la sang

2. Distribució . Pas de la sang als teixits

3. Metabolització : Transformació del fàrmac que fa possible la seva actuació i posterior eliminació. (Fetge,…)

4. Excreció : Eliminació a través d’orina, femtes, llet, suor, saliva…


Vies d’administració

Enteral


: a traves de l’aparell digestiu. Oral, sublingual i rectal.

ENTERAL ORAL:

Avantatges:


Humans, carnívors i porcs

Fàcil i segura. Econòmica

Moltes presentacions disponibles

Microvellositats: gran superfície d’absorció

Intestí te tots els sistemes d’absorció, passiu i actiu

Inconvenients:Ruminants i herbívors

Absorció limitada d’alguns fàrmacs. L’aliment i els àcids de l’estomac poden alterar l’absorció.

A remugants, la flora bacteriana dels preestomecs destrueixen el fàrmac o/i inversa


Via Parenteral:


IV: La més ràpida i directa, però s’ha de fer una correcta aplicació i dosificació. Per casos d’urgència o ràpides. Pots usar grans volums. Les reaccions anafilàctiques són difícils de parar

IM: Ràpida, però pot provocar molt dolor.

SC: Fàcil d'aplicar, poc dolorós. Molt usat en petits animals

METABOLISME:


Principalment a fetge

Es produeixen reaccions químiques que converteixen el fàrmac en una substancia menys soluble, menys absorbible, menys utilitzable.

Els fàrmacs esdevenen inactius, al final.


EL METABOLISME VARIA SEGONS:


Edat animal

Sexe i estat fisiològic (lactància etc..)

Malalties hepàtiques o cardíaques

Estats d’inanició o desnutrició

Presencia d’altres fàrmacs (especialment els hepatotoxics)

Estrès (augment de corticoides)

FARMACODINAMIA:


Estudia l’efecte dels fàrmacs a l’organisme dels animals.

Com menys marge terapèuticte un fàrmac, major és el risc d’intoxicació
FARMACODINAMIA:


La farmacodinàmica d’un fàrmac serà diferent en un animal segonsLa raça

El moment del dia (el metabolisme és diferent)

El caràcter

Edat (cadells)

Entradas relacionadas: