Gestió Ambiental: Normatives i Instruments

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,28 KB

Gestió ambiental és el conjunt de normatives i actuacions necessàries per garantir el bon estat del medi ambient.

La finalitat que té és reduir els impactes i riscos, així com augmentar o estalviar recursos.

Per evitar conflictes tenen dos tipus d’instruments:

 • Instruments legislatius: obliguen a complir unes normes.
 • evitar la producció del residu.
 • si ja s’ha produït, cal reutilitzar-lo i desenvolupar un reciclatge.
 • cal valorar-lo, és a dir, obtenir algun valor a partir del residu,

Ex: cremar-lo i obtenir energia i, com a darrera prioritat: “eliminar-lo”.

Instruments econòmics: hi ha dos tipus d’instruments:

 • incentius econòmics: són subvencions que permeten als particulars o empreses rebre diners o pagar-ne menys en conceptes relacionats amb la protecció del medi ambient.
 • desgravacions fiscals: redueixen els pagaments a les empreses, és a dir,

Ecotaxes: que han de pagar les empreses o particulars en concepte pels costos que generen els impactes sobre el medi ambient.

Model de gestió ambiental.

Intensiu (1) conservacionista (2) sostenible (3)

Objectiu fonamental:

 • Produir riquesa i bens de consum
 • No augmentar la degradació ambiental
 • Comptabilitzar el desenvolupament econòmic amb la conservació de l’equilibri ambiental.

Problemes que ocupen:

 • obtenir recursos, Competir en el mercat
 • esgotament de recursos, Superpoblació, Contaminació, Desaparició d’espècies i ecosistemes
 • Esgotament de recursos, Superpoblació, Contaminació, Desaparició d’espècies i ecosistemes, Desenvolupament entre països

Solucions proposades:

 • Recerca de noves
 • Tècniques d’explotació
 • Recerca de nous recursos
 • Aturar el desenvolupament per conservar la naturalesa, Estalvi o reciclatge de recursos, Reforestació, aturar la contaminació.
 • Desenvolupament tecnològic i estalvi de recursos, Restauració de cicles naturals, Responsabilitats compartides i educació ambiental

Dificultats i critiques al model

 • No és sostenible
 • No es pot justificar el creixement zero per als països en desenvolupament
 • Obtenir transferències de tecnologia i diners per al desenvolupament dels països menys desenvolupats, Necessitats d’un consens internacional per aplicar-ho.

Impactes provocats:

 • esgotament dels recursos, Alteració dels cicles naturals, Contaminació, Pèrdua de biodiversitat
 • Manteniment dels problemes globals, Control de la contaminació, Neteja d’alguns rius...
 • Recuperació parcial dels cicles naturals, Disminució de la contaminació, Conservació de la biodiversitat.

Model intensiu.

Es basa en el creixement demogràfic i urbanístic il·limitat, creant greus desequilibris humans i impactes a la natura.

Model conservacionista.

Model de creixement zero, es basa en que qualsevol impacte s’ha d’aturar, pretén limitar tot allò que provoca impactes sobre el medi ambient. (menys creixement de consum i producció).

Model sostenible.

Es basa en ser sostenible, és a dir, crea un desenvolupament que permeti millorar les condicions de vida, però compatible amb una explotació del planeta que tingui cura del medi ambient.

Això és el desenvolupament sostenible. Aquest model ha d’aconseguir:

 • Satisfer les necessitats de les persones (activitat econòmica que subministri els bens necessaris a tot el món)
 • Satisfer les necessitats del futur reduint al mínim els riscos i impactes (eliminar residus)

Abocadors.

Els factors que es tenen en compte per la instal·lació d’un abocador:

 • Condicions geològiques terreny impermeable (ex: argila) o impermeabilitzat artificialment, terreny amb pendent suau per recollir els lixiviats i sistemes de drenatge i recollir els lixiviats transportar-los a basses de recollida
 • Condicions climatològiques si pot ser zones amb poques precipitacions
 • Instal·lar punts de sortida dels gasos: que es produeixen com a conseqüència dels processos de descomposició.
 • Recobriment amb capes de terra perquè sigui possible el creixement de vegetació.
 • Accessos per vehicles i un tancat que impedeixi el pas de persones i animals.

Plantes d’incineració.

La recollida selectiva

Consisteix en la separació selectiva dels residus i la seva reutilització. (paper, plàstics, metalls i vidre) així estalviem recursos materials i energètics.

A més, hi ha centres de recuperació de residus o deixalleries, en algunes ciutats punts verds, on reben diversos tipus de residus domèstics que seran reciclats per separar.

Plantes de compostatge

El compostatge és un procés biològic que sota condicions de ventilació, humitat i temperatura controlades transforma els residus en un producte estable i higienitzat (compostatge) que pot ser utilitzat com adob orgànic.

Entradas relacionadas: