Gallego

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geología

Escrito el en español con un tamaño de 1,78 KB

 
formacion da lingua galega
toda a lingua ten a sua orixe noutra anterior.Neste sentido o galego e un dialecto romantico,romances ou neoclasico,e dicir,variedades xeograficas do latin.
sustrato,adstrato e superestrato
o galego e o resultado da elvolucion do latin vulgar,traido polos colonizadores romanos nos seculos 1 e 2 a.c.para entendernos debemos considerar os seguintes factores:
-a distancia q separaba o noso territorio da metropoli
-os diferentes momentos no q se realiza a colonizacion
-o nivel de instruccion dos axentes da latinzacion
-os estratos linguisticos.
no q respecta este ultimo empregasse os termos superestrato,adstrato e superestrato.
sustrato
chamamos sustrato a influencia exercida x unha lingua nativa ou indixena sobre outra lingua implantada no mesmo territorio,por exemplo,as linguas celtas q se falaban en galiza antes da chegada dos romanos e q se foron desaparecendo ante a implantacion da lingua latina
adstrato
falamos de adstrato para referirnos a reciproca influencia entre linguas veciñas ou q conviven nun mesmo territorio.por exemplo,a influencia q se deu na epoca imperial entre o latin e a lingua dos pobos xermanicos,ou a do castelan sobre a fala galega
superestrato
chamamos superestrato a influencia exercida sobre unha lingua a borixex unha lingua invasoraq desaparece ou non e adoptada ante a firmeza da lingua autotona,por exemplo,a influencia exercida pola lingua dos suevossobre o latin vulgar
o galego e pois a singular transformacion do latin vulgar no noroeste da peninsula e mais as linguas dos pobos chegados despois dos romanos(xermanos e arabes)ata o seculo 9

Entradas relacionadas: