Gallego

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en gallego con un tamaño de 3,2 KB

Formación de palabras:Imitació n:o significado reproduce o ruído que se designa ou ben fai referencia o animal ou obxeto que o emite(cuco). Derivación:consiste na adición dun morfema derivativo(prefixo1sufixo2) a un lexema(recilaxe,vertedoiro).Prefixo1:son morfemas derivados que se colocan diante do lexema alterando o seu significado,pero non a súa categoría gramatical.Sufixo2:morfemas que se colocan detrás do lexema e poden modificar o seu significado e a súa categoría gramatical. •Sufixos alterativos ou apreciativos: non modifican o significado do lexema,senon que engaden matices expresivos ou afectivos.Son:
-
Aumentativos:indican fealdade(cabezón)dimensión ampla(librazo) grandiosidade(festón).-Diminutivos:indican pequenez(buratiño) e afectividade(filliño).-Despectivos:indican desprezo(avogaducho).
Sufixos derivativos:transforman o significado do lexema e poden modifciar a categoría gramatical da palabra(-ado/a,-axe,-deiro,-ume)


Composición:consiste na unión de dous ou máis lexemas que se usan de forma illada na lingua(beiramar).Clases:•Compostos ortográficos: formados pola fusión de dous lexemas nunha soa palabra.•Compostos sintagmáticos:formados por dous ou máis elementos que posuíndo un único significado,non se fusionan nunha soa palabra.-Dixunción:dous elementos sen soldar graficamente(porco bravo).-Sinapsia:dúas unidades léxicas cun elemento de relación no medio(estrela de mar).
-
Contraposición:dúas unidades léxicas unidas por un guión(ástur-leones).Parasíntese:dáse o mesmo tempo derivación con prefixo e sufixo,baixo detreminadas condición(aterra,asilvestrado),ou con composición e derivación(misacantano,paracaidista).Acurtamento: eliminación dunha parte da palabra.•Abreviatura:-Simple:un ou dúas letras(r. rúa).-Composta:resulta da reducción de fórmulas estereotipadas(d.e.p. descanse en paz).-Complexa:son as siglas, formadas por unha ou varias letras inicias(CD,sida,ovni,Renfe).

Entradas relacionadas: