Gallego 2

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 2,06 KB

Valores do "se":Reflexivo:o pronome en función de CD,ten o mesmo referente có suxeito(vestiuse na casa).Recíproco:dáse cando dúas ou máis persoas realizan unha acción que reciben mutuamente(os noivos bicáronse).Impersoal:construción pasiva formada polo pronome se+ un verbo en voz activa(véndese casa).Activa impersoal:construcción sen suxeito na que o verbo está inmobilizado en 3ª persoa do singular(na clase falouse da sida).Valores especias dalguhas formas:Plural de modestia(nós por eu).O emisor réstase importancia dando ao afirmado o carácter de colectivo(realizamos o traballo=realicei o traballo).Nós complexivo:( nós por ti).


O emisor faise partícipe ou solidario co receptor(¿como estamos?=¿como estás?).Plural de maxestade:(nós por eu). Forma utilizada polos xerarcas(nós,el Rei).Plural sociativo:(nós por eu).O emisor pretende compartir co interlocutor derterminadas opinions(encontrámonos ben,grazas=ecóntrome ben,grazas).Ti por eu:o emisor presenta con certo distanciamento unha acción implicando ao interlocutor(cando non entendes,calas=cando non entendo, calo).El/ela por eu:fórmula ritual empregada en textos xurídicos-administrativos(D.Xosé veiga,maior de idade,con Dni...).

Entradas relacionadas: