Gallego 2

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 2,72 KB

Infinitivo conxugado:•O infinitivo conxugado é obrigatorio cando:-Ten suxeito experso diferente do do verbo principal (Saben que nós,ao chegarmos...).-Ten suxeito non expreso diferente do do verbo principal e quérese expresar(Vai ser dificil estarmos...).•O infinitivo conxugado é usual cando:-Tendo o mesmo suxeito,aparece antes có verbo principal(Ao saírdes...).-Tendo o mismo suxeito e indo posposto(Chegades a tempo, a punto para comeres...).-Na p6 indicando indeterminación do suxeito(Ao non lle faceren caso...).-En construccións reflexivas e con verbos pronominais(Fixemos un novo baño para duchá rmonos...).•O infinitivo invariable tamen e obrigatorio nalgú ns casos, non se pode utilizar cando:-E verbo auxiliar de prerífrase(Hay que vir cedo).-Non se refire a ningún suxeito(comer e rañar todo é empezar).-Está rexido por verbo modal(querer,poder,deber) co mesmo suxeito(queres oír,podes dicir o que queiras,debes facer o que che mando).-Ten valor imperativo(¡A calar!) .-Vai con verbo de movemento en construcción con valor final(Viñeron para arranxar a antena).

-Ten o mesmo suxeito co verbo principal e van xuntos,ou separados so pola preposición de rexime verbal(Prometeron vingarse de nós).-Está rexido por verbo causativo(mandar,facer,deixar,permitir)ou de sentido(ver,oír,sentir) e vén inmediatamente despois del,ou separado soamente polo seu suxeito, sendo este un pronóme átono(deíxavos chegar tarde).Perífrases. Temporais:Expresan futuridade e inminencia. Ir, Haber(de),Estar a/para,querer{+ Infinitivo}. Modais:Expresan obrigación, hipótese ou dubida. Haber que,Haber(de),ter que,ter(de) ,deber(de),Poder,ter/haber que{+Infinitivo}. Aspectuais: Imperfectivas. Levar,estar,seguir,andar,ir,vir{+Xerundio},Levar a,Estar a,seguir a,andar a,ser a{+Infinitivo}.Perfectivas.Acabar de,rematar de,vir de,deixar(se) de{+Infinitivo},Dar,levar,ter,estar,ir{+Participio}. Incoativas.Comezar a,empezar a,botar(se) a,poñer(se) a,dar en,romper a, pegar a,saltar a,brincar a{+Infinitivo}.Reiterativas.Volver(a),voltar(a){Infinitivo},Ter{+Participio}.Terminativas.Chegar a,vir(a),acabar por {+Infinitivo}, Vir{+Xerundio}.Pasiva:Ser{+Participio}.

Entradas relacionadas: