Gallego 1º eva 4 eso

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en gallego con un tamaño de 5,56 KB

 
ROSALIA DE CASTRO FOLLAS NOVAS
SIN NIÑO
O poema fala dunha pomba que abandonou o seu fogar coas súas crías e que agora esta sen niño. Fala de que no pasado estaba ben, pero que agora esta sucia e cansada tanto ela comas as súas crías. Este poema e de inmigración xa que Rosalía representa a inmigración da xente poñéndose no caso dunha pomba sen niño que o perdeu por calquera motivo e que busca niño desesperada e non sabe a onde ir. No final do poema as ultimas dúas preguntas desconcertan un pouco e non esta claro se e un expresión literal ou esta a falar do pombo.
- Intimista: Fala dos seus sentimentos (da autora) - Inmigración: Fala sobre a inmigración dos galegos - Adoración a igrexa: Gaba e apoia a igrexa - Costumista: Fala do nacionalismo e das costumes.
AS IRMANDADES DA FALA
En Galicia durante o século XX era unha sociedade con moito atraso economizo. O pobo inmigraba de forma masiva a América.
O movementos das irmandades da fala xurdiu no ano 1916 promovido por Anton Villar Ponte. O seu obxectivo principal era reivindicar a lingua e a cultura do pais. En 1918 celebrouse en Lugo unha asemblea que marcou o nacemento do nacionalismo galego. Os principais obxectivos das irmandades eran:
- Cooficialidade lingüística entre o galego e o castelán
- Fomentar a cultura propia de Galicia
- Ingreso das nacionalidades na liga das Nacións e federalismo con Portugal.
As creacións das irmandades da fala foron as seguintes:
- Traballar polo empleo da lingua gallega nos ambitos publicos
- Potenciar os periodicos e as editoriais.
- Promover o desenvolvemento do teatro
- Crearon en 1923 o seminario de Estudos Galegos.

Ramon Cabanillas escribiu “No desterro”, “Vento mareiro”, “O mariscal”, “Da terra asoballada”, “A rosa de cen follas”. Cabanillas escribiu poesía, cívica, intimista, costumista.
A
sintaxe estuda o xeito que teñen as palabras de se relacionar entre si e de se combinar con outras para formar frases e oracións. Analizar sintacticamente consiste en descompoñer esa frase en partes.
As
unidades son as partes que conforman o enunciado e que desempeñan unha función determinada. Poden ser palabras, frases ou oracións.
As
funcións son as relacións que se establecen entre as unidades que forman o enunciado. Hai varios tipos de funcións, entre as que destacan: suxeito, predicado, complemento directo, indirecto, circunstancial, atributo, predicativo, modificador, etc…
As frases poden ser SUBORDINADAS, COORDINADAS e INTERDEPENDENTES:
-
Subordinadas: Son as que e necesaria unha unidade principal para que exista a subordinada.
-
Coordinada: As unidades son interdependentes entre si
-
Interdependentes: Precísanse as dúas unidades entre si. Nas frases preposicionais establecese este tipo de relación.
-
Lirica: Pensamentos, ideas e sentimentos do interior do autor. Subxectiva
-
Narrativa: Historia que se desenvolve no interior do autor. O autor pode estar presente como personaxe. Obxectiva.As creacións das irmandades da fala foron as seguintes:
- Traballar polo empleo da lingua gallega nos ambitos publicos
- Potenciar os periodicos e as editoriais.
- Promover o desenvolvemento do teatro
- Crearon en 1923 o seminario de Estudos Galegos.
Ramon Cabanillas escribiu “No desterro”, “Vento mareiro”, “O mariscal”, “Da terra asoballada”, “A rosa de cen follas”. Cabanillas escribiu poesía, cívica, intimista, costumista.
A sintaxe estuda o xeito que teñen as palabras de se relacionar entre si e de se combinar con outras para formar frases e oracións. Analizar sintacticamente consiste en descompoñer esa frase en partes.
As
unidades son as partes que conforman o enunciado e que desempeñan unha función determinada. Poden ser palabras, frases ou oracións.
As
funcións son as relacións que se establecen entre as unidades que forman o enunciado. Hai varios tipos de funcións, entre as que destacan: suxeito, predicado, complemento directo, indirecto, circunstancial, atributo, predicativo, modificador, etc…
As frases poden ser SUBORDINADAS, COORDINADAS e INTERDEPENDENTES:
-
Subordinadas: Son as que e necesaria unha unidade principal para que exista a subordinada.
-
Coordinada: As unidades son interdependentes entre si
-
Interdependentes: Precísanse as dúas unidades entre si. Nas frases preposicionais establecese este tipo de relación.
-
Lirica: Pensamentos, ideas e sentimentos do interior do autor. Subxectiva
-
Narrativa: Historia que se desenvolve no interior do autor. O autor pode estar presente como personaxe. Obxectiva.

Entradas relacionadas: