Galeguinho

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en gallego con un tamaño de 3,16 KB

susbstrato preromano_2grandes presenzas preindoeuropeo(contribucions:euroafricano(balsa)hispanocaustico(amorodo)orixe incerta(barranco)) indoeuropeo: xa polo 800 da entrada dun pobo procedente de europa.falaban unha lingua indoeuropea relacionada con celta por iso recibn o nome de paraceltas. e sobre o 600a.C foi a 2ª principal vaga de pobos celtas(contribu:(paracltas(cabana)cltas(berce galego))
romanizacion:adopcion do idioma latino.dfernts territorios conquistads:1colinguismo,acptacion do latin como lingua dos conquistadors as 2 culturas indixena e romana ainda se mnteñen fronte a fronte.2bilin diglosico asimilacion do latin è crecent.Aguidizando xeracion tras xercion seculo I e II.3substitucion linguistik:culminacion do proceso sustitutorio rapido dos nucleos urbanos e mais lnto nas zonas rurais.
o latin chegado a gZ e o latin coloquial e oral con bastnts trazos consevadores.
superestrato:linguas xermanicas chegadas no V eVI (contribucions:agasallo allariz alicia)arabe:contribucions:albanel.
monemas unidades minimas con sig monema(rapaza)1ºlexema(rapaz-) significado lexico.2ºmorfema(-a)sig gramatical. tipos de morfemas independentes(forman palabras por si mesmos:a e) dependentes(3 tipos:constitutivos(informacion gramatical xen num..non varian siginificado(gat+o,+a) facultativos:modifican sig aumntativos ou dimininutivos ex:gat+azo,+iño)derivativos(modifican sig basico prefixos sufixos ex:des+cortes,coa+dor)
formacion de palabras:derivacion lex+prex/suf composicion lex+lex parasitese 1º pref+lex+suf O 2ª composicion(lex+lex)+derivacion
palabra patrimonial: son palabras que taban no latin vulgar eh medraron co galego e sufriron evolucions.palabras cultas:procednts do latin clasico e non sufriron evolucions.palabras semicultas non son nin patrimoniais nin cultas pQ no proceso a sua evolucion detivose fixada.

Entradas relacionadas: